CSR Rapporteringsprisen 2017, virksomhed med flere end 250 medarbejdere: Palsgaard

Faglig nyhedCSR Rapporteringsprisen sætter fokus på god praksis inden for rapportering om samfundsansvar og hylder danske virksomheder, der udmærker sig og kan være til inspiration for andre. Palsgaard er vinder af prisen for store virksomheder med en rapportering, der er tillidsvækkende, har god balance og som sammen med en tydelig rød tråd giver læseren overblik og forståelse for de centrale forretningsområder og det samfundsmæssige ansvar, der påhviler en virksomhed som Palsgaard.

CSRRegnskab

Palsgaard er vinder af CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien virksomhed med flere end 250 medarbejdere med rapporten ”Corporate Social Responsibility Report 2016 ”. Her kan du få indblik i, hvad dommerpanelet særligt har fremhævet i deres begrundelser.

Dommerpanelet har udpeget Palsgaard som vinder, fordi de gennem en befriende ærlig rapportering demonstrer en klar forretningsmæssig tilgang til deres arbejde med samfundsansvar. Som underleverandør til fødevareindustrien er ansvarlighed for Palsgaard en afgørende faktor, og det får de tydeligt vist over for deres primære målgruppe, som er virksomhedens kunder.

Rapporten fremhæves som balanceret i sine beskrivelser med brug af klare mål og tal, der understøtter rapportens røde tråd. Desuden forholder de sig til problematikker inden for palmeolie og deres brug af certificeret palmeolie. Palsgaard har også vurderet, hvor virksomheden primært kan have en effekt i forhold til FN’s Verdensmål og inkluderer eksempler på de seks udvalgte mål. Det sætter målene i kontekst for læseren og bidrager til at rapporten, der er udarbejdet efter internationale retningslinjer, fremstår ambitiøs og robust.
Et af de områder som dommerpanelet har fremhævet som forbedringspotentialer inkluderer rapportering om arbejdsforhold i udlandet og generelt set mere information om menneskerettigheder, som behandles indirekte i kraft af gode beskrivelse af indsatser i leverandørkæden, men som dommerpanelet gerne ser bliver italesat mere konkret. Et andet er Palsgaards beskrivelse af væsentlighed og inddragelse af interessenter, som med fordel kunne styrkes ved at være mere dybdegående i beskrivelsen.

Kort om Palsgaard og rapporten
Palsgaard er underlagt Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar, og rapporten udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact. Rapporten, der følger principper fra Global Reporting Initiative G4 Sustainability Reporting Guidelines (Comprehensive), indeholder de anvendte regnskabsprincipper og en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset grad af sikkerhed).

Palsgaard udvikler og producerer emulgatorer, stabilisatorer og andre ingredienser til fødevareindustrien samt non-food. Palsgaard har til huse i Juelsminde og beskæftiger globalt over 400 medarbejdere.

Palsgaard har tidligere vundet FSR - danske revisorers priser inden for rapportering. Først i 2011 for deres førstegangsrapport og siden i 2015.

Læs mere CSR Rapporteringsprisen 2017, de nominerede virksomheders rapportering, prisernes kriterier og dommerpanelet her.


Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021