CSR Rapporteringsprisen 2017, virksomhed med færre end 250 medarbejdere: VandCenter Syd

Faglig nyhedCSR Rapporteringsprisen sætter fokus på god praksis inden for rapportering om samfundsansvar og hylder danske virksomheder der udmærker sig og kan være til inspiration for andre. VandCenter Syd er vinder af prisen for mindre virksomheder med en rapportering, der giver en sammenhængende beskrivelse af virksomhedens arbejde med CSR, som understøttes af mål, tal og grafiske illustrationer på en måde, der gør komplekst indhold nemt at tilgå for læseren.

CSRRegnskab
VandCenter Syd er vinder af CSR Rapporteringsprisen 2017 inden for kategorien virksomhed med færre end 250 medarbejdere med rapporten ”Ansvarlighedsrapport 2016 ”. Her kan du få indblik i, hvad dommerpanelet særligt har fremhævet i deres begrundelser.

Dommerpanelet har udpeget VandCenter Syd som vinder, fordi de gennem rapporten tydeligt demonstrerer, hvordan det at tage samfundsansvar gennemsyrer virksomheden. Som offentligt ejet vandselskab rammer de deres primære målgruppe ved at tale direkte ind til lokalområdet og borgernes hverdag. Vandcenter Syd nøjes ikke med at tale om eget ansvar. De taler også om det medansvar, borgerne har i omgangen med vand som ressource.

Rapportens store styrke er dens autencitet, som underbygges af ambitiøse målsætninger, der systematisk forfølges af nøgletal og resultater. Desuden viger VandCenter Syd ikke fra at omtale deres udfordringer og kommer f.eks. ind på et dilemma som mikroplast i vandet. Alt i alt en meget professionel rapport, der er inspireret af internationale retningslinjer og som skaber tillid hos læseren.

To af de områder, som dommerpanelet har fremhævet som forbedringspotentialer inkluderer rapportering om FN Global Compacts principper og Verdensmålene. Vandcenter Syd roses for tilslutningen til FN’s Global Compact og ambitionen om at arbejde med FN’s Verdensmål, og dommerpanelet ser frem til at læse mere om indsatserne i fremtiden. Særligt inden for områder som menneskerettigheder og anti-korruption i takt med, at virksomhedens engagement i blandt andet afrikanske lande udvikler sig.

Kort om VandCenter Syd og rapporten
VandCenter Syd er underlagt Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar. Rapporten, der er inspireret af principper fra FN’s Global Compact og Global Reporting Initiative G4 Sustainability Reporting Guidelines samt input fra egne udviklede indikatorer, indeholder en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset grad af sikkerhed) og henviser til de anvendte regnskabsprincipper, som kan downloades fra virksomhedens hjemmeside.

VandCenter Syd er et aktieselskab ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune og er et Danmarks største og ældste vandselskaber. VandCenter Syd har hovedsæde i Odense og beskæftiger over 200 medarbejdere i Danmark.

VandCenter Syd har tidligere vundet FSR - danske revisorers priser inden for rapportering. De vandt prisen i 2013, og i 2014 fik de en ’rose’ for at være et fyrtårn inden for CSR rapportering i vandsektoren og SMV-segmentet.

Læs mere CSR Rapporteringsprisen 2017, de nominerede virksomheders rapportering, prisernes kriterier og dommerpanelet her.

Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021