CSR Rapporteringsprisen 2017 – anerkendelse for rapportering om FN’s Verdensmål: Novozymes og Carlsberg

Faglig nyhedHvor CSR Rapporteringsprisen 2017 uddeles for bedste rapportering om samfundsansvar inden for forskellige type og størrelse af virksomhed, har vi i 2017 også tildelt anerkendelser for bedste rapportering om FN’s Verdensmål. Her udmærker Novozymes og Carlsberg sig ved på hver sin måde at integrere målene i rapporteringen. Hvor Novozymes relaterer sig til Verdensmålene internt, såvel som i værdikæden, gør Carlsberg aktivt brug af målene helt ned på indikator niveau.

CSRRegnskab

Dommerpanelet har udpeget Novozymes og Carlsberg, som begge tilkendes en anerkendelse for deres rapportering om FN’s Verdensmål.

Novozymes anerkendes for virksomhedens rapportering om FN’s Verdensmål

Novozymes anerkendes for deres rapportering om FN’s Verdensmål med rapporterne ”The Novozymes Report 2016” & ”Sustainability indices & data”.

Novozymes’ årsrapport indeholder en direkte forretningsmæssig kobling til Verdensmålene, som har guidet virksomhedens langsigtede bæredygtighedsmål. Det er enestående, og dertil er der en grundig og overskuelig gennemgang af Verdensmålene i rapporten ”Sustainability indices & data”. Her fremhæver dommerpanelet oversigten side 11-14, hvor målene gennemgås enkeltvis, og det er tydeligt, hvorfor eller hvorfor ikke de enkelte Verdensmål er relevante for virksomheden. Særligt lægger dommerpanelet vægt på, at Novozymes forholder sig til, hvordan målene relaterer sig til Novozymes internt såvel som i værdikæden.

Kort om Novozymes og rapporterne
Novozymes er underlagt Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar. De henviser hertil i virksomhedens årsrapport og deres ”Sustainability indices & data”, som udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact. ”Sustainability indices & data” er inspireret af principper fra Global Reporting Initiative, og årsrapporten indeholder anvendte regnskabsprincipper og to revisorerklæringer dækkende hhv. ISA (høj grad af sikkerhed) og AA1000AS, (begrænset grad af sikkerhed) de sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige oplysninger.

Novozymes dansk bioteknologisk virksomhed, der fremstiller industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Novozymes har hovedsæde i Bagsværd og beskæftiger omkring 6.500 medarbejdere.

Novozymes har en gang tidligere vundet FSR – danske revisorers pris inden for rapportering, da de i 2015 vandt jubilæumsprisen i anledning af 20. året for uddeling af priserne.

Carlsberg anerkendes for virksomhedens rapportering om FN’s Verdensmål

Carlsberg anerkendes for deres rapportering om FN’s Verdensmål med rapporten ”Sustainability Report 2016”.
Carlsbergs rapportering indeholder en klar tråd mellem Carlsbergs strategi og fokusområder og deres rapportering om udvalgte Verdensmål. Målene er velintegrerede i hele rapporten, og dommerpanelet lægger særligt vægt på, at Carlsberg aktivt gør brug af målene helt ned på indikatorniveau, samt deres forklaring på, hvordan de bidrager til at opnå de enkelte mål. Bl.a. fremhæves side 9 i rapporten som en god omtale af FN’s Verdensmål.

Kort om Carlsberg og rapporten
Carlsberg er underlagt Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar, og rapporten udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact. Rapporten, der er inspireret af principper fra Global Reporting Initiative, indeholder anvendte regnskabsprincipper og en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset grad af sikkerhed).

Carlsberg er en global bryggeri virksomhed, der fremstiller øl og læskedrikke. Carlsberg har hovedsæde i København og beskæftiger omkring 42.000 medarbejdere.

Carlsberg blev sidste år tildelt en anerkendelse af FSR – danske revisorer for deres rapportering om miljø og klima og vandt i 2015 en af FSR – danske revisorers priser for deres rapportering om samfundsansvar.


Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021