CSR Prisen 2016 - Baggrund for prisen

FSR - danske revisorers CSR Pris 2016 hylder rapportering inden for CSR, samfundsansvar, ikke-finansielle informationer og bæredygtighed.

CSR

CSR Prisen 2016

I år er det 22. gang at FSR - danske revisorer uddeler priser inden for rapportering om Corporate Social Responsibility (CSR). Vi kårer vinderne af Danmarks bedste CSR rapporter med CSR Prisen 2016 fredag den 9. september, 2016, på Børsen i København i forbindelse med årets CSR-konference som afholdes i samarbejde med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen.

Med CSR Prisen sætter FSR - danske revisorer fokus på god praksis inden for CSR-rapportering og vi ønsker at hylde danske virksomheder, der udmærker sig og kan være til inspiration for andre.

Årets priser & anerkendelser

I 2016 er der lagt op til at uddele CSR Prisen inden for op til tre virksomhedsstørrelser:  

 1. CSR Prisen 2016 - virksomhed med flere end 6000 medarbejdere
 2. CSR Prisen 2016 – virksomhed med mellem 2000 og 6000 medarbejdere
 3. CSR Prisen 2016 - virksomhed med færre end 2000 medarbejdere

Hvor CSR Prisen 2016 uddeles for bedste CSR rapport inden for forskellige størrelser af virksomhed, vil vi i 2016 også gerne anerkende en særskilt del af rapporteringen, såfremt denne udmærker sig. Med anerkendelser sætter vi fokus på emnerapportering inden for bl.a. miljø, herunder klima, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder, anti-korruption og bestikkelse, samt diversitet.

Vi opfordrer alle virksomheder, der er registreret i rigsfællesskabet - Danmark, Grønland eller Færøerne, til at indstille deres CSR rapportering. Virksomheder kan være med uanset virksomhedens størrelse og historik inden for rapportering, og om rapporteringen er affødt af lovgivning eller ej.

Rapportering indstillet under disse kategorier bedømmes ud fra de kriterier, der er nævnt nedenfor.

Sådan bedømmes CSR Prisen 2016

Rapporter indstillet til CSR Prisen 2016 inden for hver af de tre virksomhedsstørrelser bedømmes ud fra tre hovedkriterier, som hver indeholder fire underkriterier:

Relevans

 • Det forretningsmæssige formål: Beskrives virksomhedens formål med CSR og sammenhæng til forretningsstrategien, herunder virksomhedens forretningsmodel?
 • Interessentinvolvering: Beskrives virksomhedens tilgang til, samt dialog og samarbejde med væsentlige interessentgrupper som led i virksomhedens arbejde med CSR?
 • Væsentlighed: Begrunder virksomheden, hvorfor de valgte CSR emner er væsentlige at arbejde med og rapportere om, herunder med en beskrivelse af den proces virksomheden anvender for at beslutte hvilke emner, der er de væsentlige?
 • Risici: Beskrives CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens forretningsaktiviteter?

Klarhed

 • Overblik: Indeholder rapporteringen et overblik over virksomhedens emner og aktiviteter inden for CSR og behandles disse emner konsistent - fra strategi og politik, over handlinger til resultater og forventninger til fremtiden?
 • Afgrænsning: Er det tydeligt hvilken periode og dele af virksomheden rapporteringen gælder for (f.eks. anføres et konkret regnskabsår; hvilke af virksomhedens kontrollerede enheder / aktiviteter der er indeholdt; forståelig angivelse af medtagne aktiviteter, data mv. hvor virksomheden har medindflydelse mv.)?
 • Sammenlignelighed: Er der mulighed for at sammenligne årets resultater til tidligere års resultater (f.eks. tabel med seneste års resultater; udviklingsforklaringer i tal og tiltag), herunder med andre virksomheder (f.eks. brug af branche-specifikke indikatorer mv.)?
 • Koncis: Er det en præcis rapportering, der giver indsigt, er logisk opbygget og let forståelig?

Troværdighed

 • Balance: Er der balance i rapporteringen med omtale af både positive og negative udviklinger (f.eks. i resultater), samt om lette og svære CSR forhold, herunder dilemmaer? 
 • Målbarhed: Indeholder rapporteringen mål, nøgletal og indikatorer på væsentlige CSR-områder til at understøtte fremdrift og årets resultater?
 • Dataopgørelse: Beskrives det hvilke kilder og metoder, der er brugt til opgørelse af kvantitative data (regnskabspraksis)?
 • Pålidelighed: Er rapporteringen underkastet ekstern verifikation med en offentliggjort erklæring fra en uvildig tredjepart og/eller giver rapporteringen indsigt i virksomhedens brug af interne kontroller til reduktion af risici og sikring af pålidelig rapportering?


Sådan vurderes anerkendelserne

Rapportering indstillet til en eller flere anerkendelser bedømmes ud fra et hovedkriterium med fem underkriterier:

Den røde tråd

 • Iscenesættelse: Introduceres emnet i kontekst af virksomhedens værdikæde og begrundes til og/eller fravalg inden for emnet?
 • Klart strategisk sigte: Beskrives virksomhedens strategiske fokus inden for emnet og er det tydeligt hvilke risici og muligheder, der driver tilgangen, herunder virksomhedens politik og mål? 
 • Handling bag ord: Beskrives virksomhedens væsentligste handlinger, herunder processer for nødvendig omhu, for at imødekomme det strategiske sigte?
 • Tydelig fremdrift: Beskrives virksomhedens fremdrift balanceret og med brug af kvalitative og/eller kvantitative indikatorer til at understøtte det strategiske sigte og de opsatte mål?
 • Forventninger til fremtiden: Beskrives virksomhedens forventninger til fremtiden i forhold til aktiviteter, samt udfordringer og dilemmaer ved arbejdet?

Dommerpanelet

De indstillede rapporter bliver bedømt af et dommerpanel bestående af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organisationer, den finansielle sektor, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR - danske revisorer er formand for dommerpanelet, som har følgende medlemmer: 

 • Ole Buhl, afdelingschef, ATP
 • Marie Torp Dandanel, repræsentant for generation Y, CBS-studerende
 • Esben Høstager, CEO, Høstager SOLO
 • Rune Gottlieb Skovgaard, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 • Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv
 • Sara Krüger Falck, CSR rådgiver, DI
 • Keld Lundberg Holm, direktør, Finansforeningen
 • Nina Movin, salgsdirektør, Threadneedle
 • Pia Mulvad Reksten, erhvervs- og forskningspolitisk konsulent, LO

Kontakt