CSR Prisen 2016 - anerkendelser

Hvor CSR Prisen 2016 uddeles for bedste CSR rapport inden for forskellige størrelser af virksomhed, har vi i 2016 også givet anerkendelser for en særskilt del af rapporteringen. Med anerkendelserne har vi sat fokus på emnerapportering inden for miljø, herunder klima, menneskerettigheder, samt anti-korruption og bestikkelse.

Med anerkendelser til en særskilt del af rapporteringen hædrer FSR - danske revisorer i 2016 virksomheder, der kan inspirere andre virksomheder til deres rapportering indenfor tre emner: anti-korruption og bestikkelse, menneskerettigheder og miljø og klima. Her kan du se, hvem der er blevet anerkendt, og hvad dommerpanelet har fremhævet i deres begrundelser.

Anti-korruption og bestikkelse: Rambøll
Anerkendelsen for rapportering om anti-korruption og bestikkelse tildeles Rambøll.

Dommerpanelet tildeler Rambøll anerkendelsen, fordi Rambøll med afsnittet "Forretningsintegritet" efterlader læseren med et positivt indtryk og overbevisning om, at anti-korruption og bestikkelse er et område, der tages dybt alvorligt i virksomheden og anerkendes som en udfordring i branchen. 

Rambøll redegør koncist og troværdigt for deres tilgang, fremdrift samt forventninger til fremtiden, der tæller implementering af nye politikker og guidelines for anti-korruption og bestikkelse. Dommerpanelet anerkender særligt Rambøll's åbenhed om resultaterne af en undersøgelse om medarbejdernes kendskab til virksomhedens Code of Conduct. 

Rapporteringen indgår i Rambølls rapport "Corporate Responsibility Report 2015 – Communicating on our progress".

Rapporten er inspireret af principper fra Global Reporting Initiative, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact og efterlevelse af Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar.

Menneskerettigheder: Arla  
Anerkendelsen for rapportering om menneskerettigheder tildeles Arla

Dommerpanelet tildeler Arla anerkendelsen, fordi de under overskriften "Vi vil sikre respekten for menneskerettigheder" i deres rapportering demonstrerer en målrettet indsats, som kommunikeres koncist og som bliver levendegjort med eksempler og interviews, så læseren kan forholde sig til emnet i praksis.

Arla er til inspiration for andre ved at vise, hvordan menneskerettigheder kan håndteres i en lokal kontekst i Vestafrika. Desuden anerkender dommerpanelet særligt den dialog og det samarbejde, der har været med NGO'er og den nuance, det giver i rapporteringen at lade eksterne interessenter som Institut for Menneskerettigheder komme til orde.

Rapporteringen indgår i Arlas rapport "Corporate Responsibility Report 2015 – Our Responsibility".

Rapporten er inspireret af principper fra Global Reporting Initiative, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact og efterlevelse af Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar.


Miljø, herunder klima: Carlsberg
Anerkendelse for rapportering om miljø, herunder klima tildeles Carlsberg.

Dommerpanelet tildeler Carlsberg anerkendelsen for deres rapportering inden for afsnittet "Ressourcer og miljø", fordi Carlsberg lykkes rigtig godt med at koble miljø sammen med virksomhedens værdikæde og dets betydning for forretningen.

Carlsberg formidler et helhedsbillede inden for miljø og klima, hvor de med klare mål for fremtiden viser udviklingen i tal over tid - positive, såvel som negative. Desuden anerkender dommerpanelet særligt Carlsbergs rapportering omkring den cirkulære økonomi og omkring virksomhedens fremdrift i ønsket om at innovere og radikalt udfordre de traditionelle emballager inden for industrien. 

Rapporteringen indgår i Carlsbergs rapport "Carlsberg Group Sustainability Report 2015".

Rapporten er inspireret af principper fra Global Reporting Initiative, udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact og efterlevelse af Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar. Rapporten har desuden en revisorerklæring ud fra brug af ISAE3000 standarden med begrænset grad af sikkerhed. 


Kriterier for tildeling af anerkendelse
Tildelingen af anerkendelserne er blevet vurderet ud fra følgende kriterier under overskriften 'Den røde tråd':

  • Iscenesættelse: Introduceres emnet i kontekst af virksomhedens værdikæde og begrundes til og/eller fravalg inden for emnet?
  • Klart strategisk sigte: Beskrives virksomhedens strategiske fokus inden for emnet og er det tydeligt hvilke risici og muligheder, der driver tilgangen, herunder virksomhedens politik og mål?   
  • Handling bag ord: Beskrives virksomhedens væsentligste handlinger, herunder processer for nødvendig omhu, for at imødekomme det strategiske sigte?  
  • Tydelig fremdrift: Beskrives virksomhedens fremdrift balanceret og med brug af kvalitative og/eller kvantitative indikatorer til at understøtte det strategiske sigte og de opsatte mål?  
  • Forventninger til fremtiden: Beskrives virksomhedens forventninger til fremtiden i forhold til aktiviteter, samt udfordringer og dilemmaer ved arbejdet?

Dommerpanelet har på baggrund af en faglig screening af disse kriterier foretaget af en arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers CSR-udvalg truffet beslutning om hvem der skulle tildeles anerkendelser. Det er kun virksomheder, der selv indstiller deres rapportering til vurdering, der bedømmes og kan tildeles anerkendelser.

Kontakt