A.P. Møller-Mærsk vinder CSR Prisen 2019 for store børsnoterede selskaber

CSR Prisen 2019 sætter fokus på god praksis inden for rapportering om samfundsansvar og verdensmålene. A. P. Møller-Mærsk vinder CSR Prisen 2019 med rapporten ”Sustainability Report 2018” som den bedste blandt 50 store danske børsnoterede selskaber. Prisen blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen den 31. oktober, 2019 på Børsen.

CSRRevision

Som optakt til FSR- danske revisorers uddeling af CSR Prisen 2019, der i år uddeles for 25. gang, begrundede H.K.H. Kronprinsessen dommerpanelets valg med disse ord:

”Dommerpanelet har peget på et selskab, som udviser et særligt lederskab ved år efter år at øge ambitionen inden for bæredygtighed, og som gør en dyd ud af at løfte barren for informativ og pålidelig rapportering. At selskabet forstår sin omverden og tager ansvar for at minimere risici og forfølge mulighederne ved at skabe konkrete forandringer gennem forretningen, står meget klart for læseren. Rapportens balance, faglige dybde og brugbare data gør den troværdig og relevant for både investorer og fagprofessionelle, og ærligheden om svære udfordringer vægtes højt af dommerpanelet.

I ved måske, hvem det er, når jeg siger, at de allerede i december sidste år annoncerede et klimamål om nul CO2-udledninger i 2050, som de første inden for deres industri? CSR Prisen 2019 for store børsnoterede selskaber går til … A.P. Møller-Mærsk,” hvorefter Morten H. Engelstoft, Executive Vice President og Member of the Executive Board kom på scenen for at modtage prisen.

I forhold til selve nomineringen af A.P. Møller-Mærsks rapport til CSR Prisen 2019 er her de områder, dommerpanelet særligt vægtede, samt hvor de har peget på muligheder for forbedringer.

Dommerpanelet fremhæver A.P. Møller-Mærsks rapport som robust, informativ og balanceret med redegørelser for positive og negative udviklinger og med en strukturel integration af vurderingen af væsentlige emner, samt af verdensmål og delmål. A.P. Møller-Mærsk formidler klart, hvilke verdensmål de vurderer, at de at de kan have en potentiel negativ indvirkning på, og inden for hvilke de har mulighed for positivt at påvirke og skalere løsninger.

Rapporten demonstrer tydeligt, at A.P. Møller-Mærsk tager lederskab og gør sin indflydelse gældende inden for væsentlige områder som skibsophug og klimamålet om nul CO2-udledninger i 2050. Rapporten er klart opdelt i en stærk narrativ sektion, der udfolder selskabets strategiske prioriteter og en disclosure sektion, der skematisk redegør for fremdrift, handlinger og ambitioner. Performance data understøtter beretningen om årets resultater.

Dommerpanelet fremhæver rapportens ærlighed, fokus på impact og det ansvar, A.P. Møller-Mærsk påtager sig ved at gå ind i industriens problemstillinger og gå foran med ambitiøse tiltag, der kan skabe forandringer i branchen.

Dommerpanelet ser gerne, at A.P. Møller - Mærsk i kommende rapporter i større grad redegør for deres påvirkning af det marine økosystem, og panelet vil gerne høre mere om de havne, som anløbes, og hvordan eventuelle udfordringer i forhold til arbejdsforhold og korruption håndteres. Endelig ser dommerpanelet gerne omtale af A.P. Møller – Mærsks stillingtagen til de produktkategorier og produkter, der transporteres. 

 

Kort om A.P. Møller - Mærsk og rapporten

A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret integreret transport- og logistikselskab med flere brands og er førende i verden inden for containershipping. A.P. Møller-Mærsk beskæftiger flere end 84.000 medarbejdere i over 130 lande og har hovedkvarter i København.

A.P. Møller-Mærsk er underlagt årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten udgør selskabets Communication on Progress til FN’s Global Compact. Rapporten indeholder en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) og henviser til de anvendte regnskabsprincipper, som kan downloades fra selskabets hjemmeside.

Kontakt

 • Pernille Risgaard

  Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

  40 26 14 33
 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141
 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021