Tjeklister til § 99 b: Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Faglig nyhedGør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.

CSRRegnskab

FSR – danske revisorers tjeklister er målrettet virksomheder og revisorer og sætter fokus på reglerne for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Formålet er at bistå efterlevelsen af reglerne i Selskabslovens § 139 a vedrørende opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan henholdsvis udarbejdelse af politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, samt reglerne i Årsregnskabslovens § 99 b om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen. Publikationen gennemgår reglerne, som de generelt er gældende for de af Selskabslovens § 139 a og Årsregnskabslovens § 99 b omfattede virksomheder, og består af to tjeklister:

• TJEKLISTE 1 behandler lovkravet om måltal og rapportering herom.
• TJEKLISTE 2 behandler lovkravet om politik og rapportering herom.

Efter tjeklisterne er der en kort opsummering af reglernes formål, hvad der menes med ligelig kønsfordeling, måltal og politik, samt en række særlige forhold i forhold til typen af virksomhed og reglernes implementering jf. Erhvervsstyrelsens vejledning.

Informationerne i publikationen følger gældende lovgivning og den seneste vejledning udgivet af Erhvervsstyrelsen vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Læs FSR - danske revisorers opdaterede tjeklister her.

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne her.

Læs Erhvervsstyrelsens 10 cases om danske erhvervslederes arbejde med kvinder i ledelse her.

Læs Erhvervsstyrelsens seneste undersøgelse her.


Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021