Hvordan forbedrer vi klimarapporteringen?

Faglig nyhedEuropean Lab on climate-related reporting har udarbejdet en rapport hvor det undersøges hvordan virksomheders klimarelaterede rapportering kan forbedres.

CSRRegnskab

Rapportens primære fokus er at identificere god rapporteringspraksis og vurdere udviklingen af virksomhedernes implementering af TCFD-anbefalingerne. Derudover behandles samtidig de klimarelaterede rapporteringselementer fra EU's ikke-finansielle rapporteringsdirektiv og Europa-Kommissionens ikke-bindende retningslinjer på området.

 

Rapporten behandler overordnet to områder: En generel gennemgang af virksomheders klimarelaterede rapportering og en mere dybdegående gennemgang af forskellige scenarieanalyser. Det påpeges, at mange virksomheder har svært ved at udarbejde pålidelige scenarieanalyser. I rapporten skitseres de vigtigste pointer og fundne resultater.

 

Danske Jane Jagd, der har stor erfaring inden for både finansiel og ikke-finansiel rapportering, har været en del af arbejdet og udtaler:

 

’Arbejdet i EFRAG Reporting Lab, der ligger til grund for denne rapport, skal bl.a. hjælpe virksomhederne til at arbejde med scenarier. Mange virksomheder har svært ved at få lavet pålidelige scenarieanalyser, og særligt at kvantificere og sætte kroner og ører bag scenarierne. De danske virksomheder kan med fordel se i de britiske, hollandske og franske rapporter for at få god inspiration til arbejdet. Jeg glæder mig til at se udviklingen i TCFD-rapportering de kommende år’.

 

Rapporten er udarbejdet af European Lab on climate-related reporting og består af en hovedrapport og to tillægsdokumenter. Du kan læse alle tre udgivelser her.