Bedre kommunikation om ansvarlige investeringer fra finanssektoren på vej

Faglig nyhedDen finansielle sektor skal blive bedre til at rapportere om, hvordan de arbejder med ansvarlige investeringer. Der er en klar forventning fra både lovgiver, professionelle investorer og private kunder. Det var budskabet på FSR – danske revisorers CSR-udvalgs dialogmøde, hvor PKA og PFA Pension var inviteret til at holde oplæg. Begge arbejder aktivt for, at større dele af deres porteføljer udgøres af virksomheder der arbejder ansvarligt. De ser begge positivt på EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering, og fastslår, at det kan være en motor for større åbenhed og sammenlignelighed om ansvarlige investeringer.

CSRArrangementerRegnskab

Tirsdag den 21. maj 2019 afholdt CSR-udvalget årets andet dialogmøde i Revisorernes Hus. Eftermiddagens tema var rapportering om ansvarlige investeringer set med finanssektorens briller. Finanssektoren var repræsenteret med oplæg fra pensionsselskaberne PKA og PFA Pension. Begge selskaber oplever en stigende efterspørgsel fra deres medlemmer og kunder på oplysninger om, hvordan deres pensionsformue bliver forvaltet ansvarligt og bæredygtigt. Mødet handlede dels om, hvordan PKA og PFA Pension arbejder med at sikre samfundsansvarlige investeringer i deres portefølje, og dels om de rapporteringsrammer og den EU-lovgivning der er under udformning. 

Mødeleder Marie Voldby, Director i Deloitte og medlem af FSR – danske revisorers CSR-udvalg bød velkommen til mødet og gav en introduktion til emnet gennem de danske regler for rapportering og EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering. Derefter præsenterede hun nogle af resultaterne fra Deloitte Trend Report 2019

Rapporten har netop fokus på tillid og bæredygtige investeringer i banker og pensionsselskaber, herunder kundernes viden om finanssektorens indflydelse på ansvarlige investeringer. Ifølge rapporten ønsker godt en tredjedel af de adspurgte* at investere ansvarligt - de er blot ikke blevet præsenteret for muligheden i deres bank eller pensionsselskab. Samtidig vurderer CEOs fra finanssektoren selv, at ansvarlighed i investeringerne er et vigtigt konkurrenceparameter og forventer, at efterspørgsel og forventninger stiger i de kommende år. 

Pensionsselskabernes arbejde med ansvarlighed
På mødet præsenterede PKA og PFA Pension, hvordan de arbejder med ansvarlige investeringer. Her har PKA fem områder de særligt lægger vægt på, herunder aktiv dialog med virksomhederne gennem aktivt ejerskab, og en negativliste der indeholder hele sektorer som våben og tobak, men også enkelt virksomheder der ikke ønsker at omstille til mere vedvarende energikilder. Endvidere har de en investeringsstrategi med klare mål for deres samlede portefølje, samt fokus på at lobbye aktivt og være transparent i deres arbejde med ansvarlige investeringer.

PFA Pension udvikler løbende deres politik og arbejde med ansvarlige investeringer. Med en aktiv forvaltning af mere end 90 pct. af investeringsmidlerne er aktivt ejerskab et centralt område for PFA. Arbejdet sker gennem en aktiv ejerskabsdialog, stemmeafgivelse og samarbejde med store nordiske investorer om dialog med selskaber. Ligesom PKA har PFA Pension også fokus på at være transparente i deres arbejde med ansvarlige investeringer, og derfor er investeringslister, negativ-lister offentlige tilgængelige på PFA Pensions hjemmeside. PFA Pension ønsker også at være transparent om arbejdet med aktivt ejerskab og offentliggør både den dialog de selv er i med udvalgte selskaber samt en liste over de selskaber, som bryder deres politik for ansvarlige investeringer og som selskabet er i dialog med.

Rapportering om ansvarlige investeringer
I den årlige afrapportering lægger PFA Pension særligt vægt på at omsætte betydningen af det de gør til håndgribelige information. Derfor inddrager de klimascenarier og beregninger i deres rapportering. Endvidere redegør de i rapporteringen for værdien af arbejdet med aktivt ejerskab, hvilke holdninger PFA Pension har til globale udfordringer, samt hvordan de har håndteret dilemmaer i arbejdet med ansvarlige investeringer. PKA’s ESG-analytiker Rune Riisbjerg Thomsen fortalte på mødet, hvordan deres afrapportering har særligt fokus på fortællingen om de ansvarlige investeringer, da det er et godt kommunikationsredskab til medlemmer. Han indrømmer dog også, at det gør det sværere at sammenligne med andre pensionsselskaber.

Kommende trends i afrapporteringen
Blandt de to pensionsselskabers bud på kommende trends i afrapporteringen, nævner begge ny lovgivning om større åbenhed om og formidling af ESG-risici og -muligheder. EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering og Task Force in Climate-related Financial Disclosuresanbefalinger er begge centrale tiltag, der forventes at skabe et nyt rammeværk som virksomhederne må forholde sig til i deres afrapportering. PFA Pension’s CR-manager, Mette Vadstrup, og kommunikationsdirektør, Mikkel Friis-Thomsen ser endvidere, at digitale løsninger kan være med til at gøre rapporteringen mere transparent, og at selskabets afkast suppleres af oplysninger om impact af investeringer.

FSR – danske revisorer takker PKA og PFA Pension for at holde indlæg på dialogmødet – og tak til alle de fremmødte for stor spørgelyst. Vi ser frem til dialogmøderne i efteråret den 12. september, 8. oktober og 26. november. Tilmeldingen åbner, når programmet offentliggøres. Hold øje med fsr.dk

*Kundesurveyen bygger på onlineinterview med 1000 tilfældigt udvalgte danskere fra Epinions onlinepanel. I undersøgelsen deltog 505 mænd og 495 kvinder.