Debat: Hvordan får vi investorernes tillid og ESG-tal, der tæller?

Faglig nyhedAnsvarlige investeringer var omdrejningspunktet på FSR – danske revisorers breakout-session under årets CSR konference. Budskabet er, at der er brug for gennemsigtig rapportering med øget robusthed, tillid og sammenlignelighed for at fremme ansvarlige investeringer.

CSR

Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR – danske revisorer var værter ved årets CSR konference ”Ansvarlig ledelse - om ansvar og tillid i en verden i hastig forandring” den 26. oktober, 2017, hos Dansk Erhverv på Børsen. Som led i konferencen stod FSR – danske revisorer for en breakout-session om ansvarlige investeringer og hvordan vi får investorernes tillid og ESG-tal, der tæller. Sessionen bød på en god debat mellem et panel af eksperter og salen, hvor der blev udvekslet forskellige holdninger og synspunkter. Brian Adrian Wessel, der er faglig direktør i FSR – danske revisorer, faciliterede mødet og peger på, at investorerne ønsker bæredygtige investeringer, men at der ikke er den ønskede tillid til og sammenlignelighed til ESG-informationerne, og udtaler:

 

”FN’s Verdensmål er blevet et fælles overordnet sprog, og vi oplever investorernes øgede iver for at flytte midlerne de steder hen, hvor de understøtter bæredygtig udvikling. Det vil have stor betydning, hvis vi kan bidrage til at skabe sammenlignelighed og øget tillid til ESG, så markedets bevægelse kan gå endnu hurtigere”.

 

Oplæg fra panelet

Indledningsvis havde paneldeltagerne forberedt et kort oplæg om tillid og ESG-rapportering – her et par af hovedbudskaberne:

 

Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets for Københavns Fondsbørs/Nasdaq gav indsigt i forventningen fra Nasdaq og introducerede kort en ny ESG-guidance. Nasdaq arbejder på at sikre åbenhed og transparens for at give investorerne de bedste betingelser for at investere i virksomheder, der passer til deres strategi. I bestræbelserne på at sikre gennemsigtighed og i imødekomme øget fokus og interesse i ESG har Nasdaq i marts 2017 udgivet en frivillig guide til ESG-rapportering. Guiden indeholder vejledning om hvordan virksomhederne bør eller kan rapportere på ESG, samt en række identificerede indikatorer som Nasdaq anbefaler, at de børsnoterede virksomheder bruger.

 

Niels Granholm Leth, Head of Research i Carnagie Investment Bank og formand for Finansforeningens Regnskabsudvalg løftede sløret for Finansforeningens anbefalinger til ESG-nøgletal samt understregede behovet for sammenlignelighed. Niels pointerede, at der i Finansforeningens opdaterede nøgletalsvejledning, som netop er offentliggjort (d. 1/11-2017), for første gang er et afsnit om ESG-nøgletal. Det skyldes, at udviklingen bevæger sig i den retning, blandt andet i lyset af, at der observeres en begyndende sammenhæng mellem god ESG-performance og afkast.

Daniel Patterson, Portfolio Manager i SEB Investment Management gav et indblik i analytikernes behov for bedre rapportering særligt på G'et. Daniel påpegede, at governance er hjørnestenen og fundamentet for god rapportering om samfundsansvar, og at når han som analytiker har tillid til ledelsen, styrkes virksomhedens samlede CSR rapportering. Ifølge Daniel bør virksomheder udvælge nogle få – men for virksomheden vigtige – ESG-nøgletal, og forklare hvorfor disse nøgletal er vigtige for virksomhedens strategi, medarbejdere, kunder eller ejere. Tallene skal måles konsistent og rapporteres internt og eksternt for at få bedre føling med resultaterne over tid.

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR - danske revisorer præsenterede resultaterne af en analyse om børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar. Med udgangspunkt i FSR – danske revisorers analyse af de 56 største børsnoterede danske virksomheders rapportering pointerede Birgitte, at virksomhederne ikke lægger samme energi i rapportering om samfundsansvar som i den finansielle rapportering. Derfor pegede hun på, at kvalitetskravene skal løftes, så robustheden i rapporterne bliver på samme niveau som i de finansielle rapporter.

 

Debat mellem ekspertpanelet og salen

Efterfølgende gik debatten livligt mellem deltager og panel og et af områderne, der blev drøftet var virksomhedernes rapportering om dilemmaer. Grundlæggende var der enighed om, at flere virksomheder gjorde et godt stykke arbejde i rapportering om dilemmaer, men flere skal med på vognen, hvilket FSR – danske revisorers analyse også påpeger, fremhævede Birgitte Mogensen. Paneldeltagerne var enige om, at der er også er investorer til virksomhederne, som skriver om deres dilemmaer og udfordringer, og at det blot øger tilliden til virksomheden at omtale følsomme emner.

 

Det blev også diskuteret, hvordan man sikrer sammenlignelighed på tværs af lande og virksomheder. Udfordringen er at finde en fair måde at måle på, der tager hånd om de nationale forskelle i kultur og økonomi. Det blev eksempelvis pointeret, at et nøgletal som ”ledelsens løn i forhold til lønmodtageren” afhænger meget af den branche og de lande, der sammenlignes med.

 

Med Nasdaqs ESG-guide samt Finansforeningens nye nøgletalsvejledning er der nye danske værktøjer til ESG-rapportering, hvor virksomhedernes kan søge inspiration.

Desuden giver FSR – danske revisorers analyse et indblik, hvad virksomhederne bør oplyse om for at øge tilliden til deres rapportering, og konferencens afsluttende prisuddeling for bedste rapporteringer om samfundsansvar gav et indblik i, hvordan de vindende virksomheder udmærkede sig.

 

Læs mere her

Link til Nasdaqs ESG-guide

Link til Finansforeningens nøgletalsvejledning

Link til FSR – danske revisorers analyse af børsnoterede virksomheders CSR rapportering

Link til FSR – danske revisorers omtale af CSR Rapporteringsprisen 2017