Dialogmøde om Rapportering om ansvarlige investeringer set med finanssektorens briller

Faglig nyhedDen 21. maj 2019 kl. 14.00 - 16.30 afholder CSR Udvalget årets andet dialogmøde. Der er nu åbent for tilmeldinger.

CSRArrangementerRegnskab

Interessen for ansvarlige investeringer er vokset voldsomt i de seneste år, og det anslås, at cirka en fjerdedel af alle professionelt forvaltede investeringer i varierende grad er baseret på ESG-informationer foruden traditionel finansiel information. Det stiller krav til virksomhedernes rapportering om samfundsansvar, men det stiller også krav til finanssektorens egen rapportering og åbenhed om, hvordan de forvalter deres disponeringer. EU's handlingsplan for bæredygtig finansiering sætter yderlige skub i udviklingen, og FSR - danske revisorers CSR-udvalg inviterer CSR- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer og investorer til et dialogmøde, hvor vi ser nærmere på tendenserne.

 

Hvad er forventningerne til den finansielle sektors rapportering om ansvarlige investeringer og hvordan de imødekommes nu og i fremtiden. Deltag i dialogen og hør om de erfaringer, som bl.a. PFA Pension har gjort sig.

 

Marie Voldby, Director i Deloitte og medlem af FSR - danske revisorers CSR-udvalg, er dagens mødeleder. 

 

Tid & sted

Tirsdag d. 21 maj 2019, kl. 14.00-16.30

FSR – danske revisorer, Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, KBH K.

 

Program
14.00 - 14.15          Velkommen & introduktion til dagens dialogmøde 
                                Marie Voldby, Director, Deloitte 

 
14.15 - 15.00          PFA Pensions erfaringer med rapportering om 
                               ansvarlige investeringer og forventninger til 
                               øgede krav om transparens i finanssektoren
 
                               Mikkel Friis-Thomsen, Kommunikationsdirektør
                               og Mette Vadstrup, CR Manager, PFA Pension

 

15.00 - 15.15          Kaffepause & networking


15.15 – 16.00          Rapportering om investering i bæredygtighed og

                                ansvarlig udvikling – muligheder og udfordringer

                               - set fra PKAs stol
                              
Rune Riisbjerg Thomsen, ESG Analytiker, PKA


16.00 – 16.20          Dialog og debat om nye tendenser


16.20 - 16.30          Afrunding & tak for i dag

                               Marie Voldby, Director, Deloitte

 

 

Tilmelding

Det er gratis at deltage i mødet. Tilmeld dig ved at skrive til sekretær Mette Conradsen: mcr@fsr.dk.

Deadline for tilmelding er torsdag d. 16. maj, 2019.

Hvis du har interesse i et 'diplom' for deltagelse i forhold til revisorernes obligatoriske efteruddannelse, så gør venligst opmærksom på det ved tilmeldingen.

Kontakt

  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021
  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33