Invitation til dialogmøde: Transparens om forretningsetik

Faglig nyhedFSR - danske revisorers CSR-udvalg inviterer CSR- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer og investorer til dialogmøde med temaet Transparens om forretningsetik.

CSRRegnskabArrangementer

CSR udvalgets femte dialogmøde i 2019 finder sted d. 26. november kl. 14.00 - 16.30.
Denne gang er emnet Transparens om forretningsetik.

Forretningsetik er placeret højt på dagsordenen hos den øverste ledelse. Virksomhedens brand og omdømme kan ødelægges af blot en enkelt uetisk handling. Derfor er det vigtigt, at de øverste ledelseslag udstikker retningslinjerne og rapporterer åbent om disse, da ”Tonen fra toppen” er med til at forankre virksomhedens forretningsetik.

På dette dialogmøde sætter vi derfor fokus på Governance i ESG/CSR rapporteringen, og du får mulighed for at deltage i debatten om andre emner end miljø og klima, som helt naturligt har en tendens til at have overvægt i CSR rapporteringen. Oxfam Ibis og en investorrepræsentant præsenterer deres forventninger til forretningsetik, og Salling Group uddyber, hvordan de arbejder med rapportering om skatteforhold i CSR rapporteringen, ligesom FSR – danske revisorer præsenterer sit nye etiske kodeks for skatterådgivere.

Mødet faciliteres af Jan Molin, statsautoriseret revisor og partner i Beierholm og medlem af FSR - danske revisorers CSR-udvalg.

Tid og sted:
Tirsdag d. 26. november 2019, kl. 14.00 - 16.30 hos FSR - danske revisorer, Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, 1306 Kbh. K.

Program:

14.00-14.10     Velkommen til dialogmøde
                        v/Jan Robert Molin,
                        medlem af FSR – danske revisorers CSR-udvalg
  

14.10-14.30     Samfundets forventning til virksomhedernes rapportering
                        om forretningsetik
                        v/ Hannah Breinholt,
                        Financing for Development expert, Oxfam Ibis

14.30-14.50     Investorernes forventninger til virksomheders
                        rapportering skatteforhold
                        v/ Rasmus Juhl Pedersen, Head of ESG, PBU

14.50-15.10     Sådan arbejder Salling Group med rapportering
                        om skatteforhold i CSR-øjemed

                         v/ Hanne Stendys, CSR Specialist, Salling Group

15.10-15.30     Pause

15.30-15.45     Præsentation af skatteetisk kodeks for rådgivere
                        v/ FSR – danske revisorers Skatteudvalg 

15.45-16.20     Debat om, hvordan oplægsholderne ser den fremtidige
                        rapportering fra virksomhederne på faktorer, der ikke
                        er omfattet af lovgivningen om samfundsansvar,
                        herunder rapportering om skattebetalinger.

16.20-16.30     Afrunding og tak for i dag
                        v/Jan Robert Molin,
                        medlem af FSR – danske revisorers CSR-udvalg

Du kan tilmelde dig her. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Josefine Jørgensen, jjo@fsr.dk.