Ny guide skal forbedre kvaliteten af ESG-informationer

Faglig nyhedThe World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og FSR – danske revisorer har publiceret en guide – den først af sin slags – til, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) informationer ved at gøre brug af interne kontroller.

CSRRegnskab

Den nye publikation ’Guidance on improving the quality of ESG information for decision making. Developing a roadmap for comapanies’ blev pre-lanceret til debatmødet ’Taking ESG disclosures to the next level’, som blev holdt Københavns fondsbørs Nasdaq Copenhagen d. 21. juni. Guiden, som er udviklet i et samarbejde mellem WBCSD og FSR – danske revisorer, sætter fokus på, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres ESG-information ved at skele til de basale byggeklodser i det interne kontrol univers, som kendes fra den finansielle rapportering.


Kvaliteten skal forbedres
Der er nemlig brug for øget kvalitet, når det kommer til ESG informationer. Ifølge en analyse om integration af ESG i investeringsbeslutninger, som CFA Institute og PRI udgav tidligere i år, er vi stadig er på et tidligt stadie i forhold til at integrere ESG i investeringerne. Manglen på sammenlignelige ESG-data er en hindring for reelt at integrere ESG i investeringsprocesserne, og der peges på, at der er lang vej igen i forhold til sikre kvalitet og sammenlignelighed af ESG data.

Den manglede fokus på pålidelige data inden for ESG-området er også noget, som FSR – danske revisorer har påpeget i foreningens årlige analyse af de største danske virksomheders rapporter om bæredygtighed, der udarbejdes som led i foreningens uddeling af CSR Prisen. Den seneste analyse fra 2018 peger på, at blandt de 50 største virksomheder i Danmark - som alle har et eller flere ESG nøgletal med - er det knap halvdelen af virksomhederne, der angiver, hvordan data er opgjort, og som forklarer de positive og negative udviklinger, der er i deres nøgletal. Som oftest er de ESG nøgletal, der er med, ikke standardiserede, og samtidig er det kun 22% af virksomhederne, der har en erklæring fra en uvildig tredjepart vedrørende rapportens pålidelighed.

Vejviser til forbedringer af det interne kontrolmiljø
Med den nye guide får danske og udenlandske selskaber en vejviser til løbende forbedringer gennem interne kontrolmetoder og sikkerhedsbestemmelser for at kunne afgive pålidelig ESG-informationer og – ultimativt – opnå samme kvalitet for ESG data som for investeringsdata. Man kan her tale om ESG investment grade data. Det er vigtigt for virksomhederne at forfølge en høj kvalitet for ESG-data, både internt for ledelsen og eksternt for investorer og andre udbydere af kapital samt for andre interessenter for at støtte deres beslutningsprocesser. Samtidig er det vigtigt at have robuste kontrolaktiviteter for at forbedre processerne for indsamling af data, dataanalyse samt rapportering.

Etablering af virksomhedscasen for forbedring af det interne kontrolmiljø og kvaliteten af ESG data er essentiel og et første skridt, som guiden giver input til. Desuden indeholder den en række spørgsmål, som et selskab kan benytte til at foretage en gap-analyse og forstå, hvad der bør forbedres.

Guiden indeholder en række spørgsmål, som en virksomhed kan benytte til at foretage en simpel gap-analyse og forstå, hvad der bør forbedres. Den giver også praktiske forslag, tilpasset COSO Internal Control Framework, til, hvordan forandringer kan foretages i en given organisation – helt fra oprettelsen af et ’chart of accounts’ og en ’Group ESG data manual’, over behovet for træning medarbejderne og til rapportering til ledelsen for at blive ved med at forbedre og udvikle processerne.

Bedre data – bedre beslutninger
For at være robuste, succesfulde og bæredygtige må selskaber forstå de påvirkninger og afhængigheder, som deres forretningsmodeller har. De må navigere i risici og gribe de muligheder, der er i det miljø, de driver virksomhed i. Dette forudsætter en omfattende mængde information – herunder ESG - hvilket begynder med pålidelige data, der flyder gennem virksomheden for at understøtte de interne beslutningsprocesser og ultimativt flyder til markedet for at bibringe bedre indsigt og bedre investeringer.

 

Find guiden her.


Læs desuden om forslaget til 15 ESG-nøgletal, som alle virksomheder bør forholde sig til og inkludere i årsrapporten.


Kontakt

 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Pernille Risgaard

  Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

  40 26 14 33
 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141