EU-direktiv om diversitet og ikke-finansiel information

Faglig nyhedCSR Europe og Global Reporting Initiative samarbejder med Accountancy Europe om en publikation vedrørende rapportering af diversitet og ikke-finansiel information.

CSR

I 2014 blev EUs direktiv om diversitet og ikke-finansiel information offentliggjort. Medlemsstaterne blev givet indtil december 2016 til at implementere direktivet i national lovgivning. Efter implementeringsperioden eksisterer der nu en række rapporteringskrav i de 28 medlemsstater. I lyset af kompleksiteten har CSR Europe og Global Reporting Initiative i samarbejde med Accountancy Europe lanceret et projekt, der har til formål at:

  • Skitsere direktivets konsekvenser for virksomhederne
  • Indsamle og dele oplysninger om den lokale implementering af EU-direktiv 95/2014 for ikke-finansiel rapportering
  • Kortlægge status for de 28 medlemsstater med hensyn til ikke-finansiel rapportering
  • Fremme en ikke-finansiel rapporteringsdialog over hele Europa

Det endelige dokument vil være tilgængeligt i efteråret 2017.