EU's CSR guides for SME

Faglig nyhedHvordan kan man bedst rådgive mindre virksomheder i spørgsmålet om social ansvarlighed? Hvad virker, og hvad man skal undgå?

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er den fremherskende form for virksomhed i Den Europæiske Union.

SMV-virksomhederne er muligvis ikke så bevidste om CSR, men de har ofte tætte relationer til medarbejdere, lokalsamfund og forretningspartnere, hvilket naturligt kan resultere i en ansvarlig tilgang til det at drive virksomhed, selv om den proces, hvorved de opfylder deres sociale ansvar, kan være uformel og intuitiv.

EU-Kommissionens CSR-team har samlet en del af den erfaring og inspiration, der findes i de forskellige dele af Den Europæiske Union, hvilket bl.a. har resulteret i en ny publikation: "Tips og tricks til vejledere: Virksomhedernes sociale ansvar og de små og mellemstore virksomheder". Publikationen indeholder en lang række idéer og web-baserede henvisninger fra personer, der ved, hvordan det er at arbejde på en praktisk og effektiv måde med ejere af og ledere og medarbejdere i mindre virksomheder.

CSRSMV

 

Tips og tricks - en vejledning

Publikationen "Tips og tricks til vejledere: Virksomhedernes sociale ansvar og de små og mellemstore virksomheder", er udarbejdet med afsæt i Kommissionens meddelelse om en ny strategi 2011-2014 for Corporate Social Responsibility (offentliggjort oktober 2011) hvor CSR er defineret som, "virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet ".

Menneskerettigheder og SMV - guide og eksempler

Menneskerettighederne er en stadig vigtigere del af virksomhedernes sociale ansvar. FN’s vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder definerer, hvad virksomheder og regeringer bør gøre for at undgå - og håndtere -eventuelle negative menneskerettighedspåvirkninger fra virksomheder. .

Til inspiration for SMV virksomheder har EU tilskyndet til og bidraget til gennemførelsen af ​​FN's Guiding Principles. Mange EU-medlemsstater er nu ved at udvikle nationale planer for erhvervslivet og menneskerettigheder, og til brug for SMV virksomhederne har Kommissionen offentliggjort materiale, der skal afmystificere arbejdet med menneskerettigheder, herunder bl.a. forklare, hvad menneskerettigheder* er, og hjælpe virksomhederne til at respektere menneskerettighederne.

• Indledende guide til menneskerettigheder for små og mellemstore virksomheder

• Fem korte casestudier af europæiske små og mellemstore virksomheder, rettet mod menneskerettighederne.

Hjælp til fokus på CSR i egen SMV-virksomhed - spørgsmål til bevidstgørelse

I tillæg hertil er udarbejdetet spørgeskema, der skal medvirke til at bevidstgøre virksomhederne og synliggøre, hvor de enkelte virksomheder kan have forbedringspotentiale. Det oplyses, at spørgeskemaet - som besvares med afsæt i egen virksomhed - kan besvares inden for 10 minutter.

 

 

Materialet, der linkes til, er på engelsk, men findes også på andre fremmedsprog, bl.a. spansk, fransk og italiensk via linket  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/sme/index_en.htm

 

 

*Menneskerettighederne er de rettigheder, man som menneske har ret til - fordi man er menneske. Menneskerettigheder repræsenterer universelt aftalte minimumsbetingelser, som skal sikre, at folk kan bevare deres værdighed, og de gælder uanset nationalitet, bopæl, køn, national eller etnisk oprindelse, hudfarve religion, sprog eller anden status.