FEE Policy Statement on biodiversity

Faglig nyhedFEE har udarbejdet en række Policy Statements om CSR til inspiration. Det seneste i rækken omhandler økosystemer og biodiversitet

CSR

FEEs policy statement om økosystemer og biodiversitet er udarbejdet i erkendelse af, at jordens ressourcer ikke er ubegrænsede, og med udgangspunkt i, at professionen kan medvirke og bidrage konstruktivt til at sikre kvalitet i data og tilvejebringelse af troværdig information, som kan danne grundlag for at der træffes beslutninger der tilgodeser rigtige og ansvarlige løsninger.

 

Preserving our natural capital: ecopsystems and biodiversity