Publikation: Godt i gang med CSR-rapportering

Faglig nyhedCSR-udvalget under FSR – danske revisorer har udarbejdet publikationen "Godt i gang med CSR-rapportering", som er tiltænkt virksomheder, der ønsker at komme i gang med et CSR-rapporteringsforløb, eller som er relativt nye rapportører på området. Publikationen introducerer bl.a. nogle af de vigtigste overvejelser virksomheder bør gøre sig i forbindelse med CSR-rapportering.

CSR

Flere og flere virksomheder og organisationer gør sig overvejelser om at udarbejde en CSR-rapport, men for mange – specielt små og mellemstore virksomheder – kan det virke uoverskueligt at gå i gang.

Med afsæt i et udvalg af de seneste års vinderrapporter af foreningens CSR-rapportpris har CSR-udvalget udarbejdet online publikationen ”Godt i gang med CSR-rapportering”. Publikationen er tiltænkt virksomheder og organisationer, som ønsker at komme i gang med CSR-rapportering, eller som er relativt nye på området og derfor søger inspiration og gode råd i forbindelse hermed. 

I publikationen introduceres nogle af de vigtigste overvejelser virksomheder og organisationer bør gøre sig i forbindelse med en rapporteringsproces, hvilket understøttes med praktiske eksempler fra de tidligere vinderrapporter. Der eksisterer ikke en "one size fits all" inden for CSR-arbejdet, men de tidligere vindervirksomheder spænder bredt og giver derfor et godt indblik i forskellige tilgange til CSR-rapportering. Eksemplerne kommer primært fra små og mellemstore virksomheder og nyere rapportører, men er yderligere suppleret med uddrag fra en mere erfaren virksomheds rapport.   

Publikationen indeholder:

  • KOM GODT FRA START, som sætter fokus på at vælge en tilgang til CSR, der kan skabe forretningsmæssig værdi.
  • KØR, der har særligt fokus på forankring af CSR-rapporteringen i virksomheden
  • VEJEN VIDERE, som skal bidrage med inspiration og indsigt i tidens tendenser.

Publikationen kan downloades her: ”Godt i gang med CSR-rapportering”