Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015

Faglig nyhedDanmarks Statistik har udgivet det grønne nationalregnskab, som sætter fokus på sammenhængen mellem udvikling i økonomien og miljøet. I regnskabet kan man bl.a. læse om CO2, affald og grønne job.

CSR

Ofte er det bruttonationalproduktet (BNP), der anvendes som mål for udviklingen, men mange andre faktorer har også betydning for, hvordan udviklingen og fremtidsmulighederne bør vurderes. I en ny publikation fra Danmarks Statistik "Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015 - Belysning af sammenhængen mellem økonomi og miljø" er der fokus på, hvordan det går med miljørelaterede forhold som f.eks. energi, drivhusgasser, vand, affald og grønne job. Man kan bl.a. læse at:

  • Den danske anvendelse af vedvarende energi steg med 4,6 pct. fra 2014 til 2015.
  • Der skabes to tons affald pr. dansker, men 67 pct. af affaldet bliver genanvendt.
  • Produktionen af grønne varer og tjenester beskæftigede 67.000 mennesker i 2015 og gav en omsætning på 192 mia. kr.    

Det grønne nationalregnskab viser også, at der er sket en afkobling mellem udviklingen i BNP og udledningen af drivhusgasser. Hvis de indenlandske udslip af drivhusgasser fra danske erhverv havde fulgt stigningen i den danske og udenlandske efterspørgsel efter danskproducerede varer og tjenester, ville udslippene af drivhusgasser fra de danske virksomheder have været 37 mio. tons CO2-ækvivalenter større i 2015, end de var i 1990. Afkoblingen betød, at de i stedet var 20,5 mio. tons mindre i følge publikationen.

Læs mere her.