Integration af ESG-informationer i investeringsprocessen

Faglig nyhedPorteføljeforvaltere og analytikere integrerer i stigende grad ESG-faktorer i deres investeringsanalyser og -processer. Imidlertid forbliver ESG-integrationen uforløst, og investorer og analytikere ønsker mere vejledning om, hvordan ESG-data kan integreres i investeringsbeslutningen

CSR

I en ny rapport fremhæver CFA Institute og PRI god praksis inden for integration af ESG-faktorer i investeringer. Rapporten: ”ESG Integration in Europe, the Middle East, and Africa: Markets, Practices, and Data” viser generelt en stor variation i integreringspraksis. Et par af publikationens konklusioner er, at:

  • Der er ingen "one-best-way" for ESG-integration.
  • Investorer bør fokusere på ESG-analyse, ikke ESG-investering. ESG-investeringer bruges ofte som markedsføring, mens ESG-analyse er en grundlæggende del af investeringsanalysen og kræver en disciplineret og håndgribelig tilgang, som skal integreres fuldt ud i investeringsprocessen.
  • Governance er den ESG-faktor, som flest investorer indarbejder i deres proces, selvom miljømæssige og sociale faktorer vinder frem.
  • Selvom porteføljeforvaltere og analytikere hyppigere integrerer ESG i investeringsprocessen, tilpasser de sjældent deres modeller baseret ESG-data.
  • Investorer erkender, at ESG-data har taget store skridt i den rigtige retning, men at der stadig er lang vej igen i forhold til kvalitet og sammenlignelighed.
  • Det ville være nyttigt for udstedere og investorer at blive enige om en ESG-rapporteringsstandard, der kunne strømline dataindsamlingsprocessen samt bidrage til at producere flere kvalitetsdata.

Rapporten peger på, at de centrale drivkræfter for ESG-integration er risikostyring og efterspørgsel fra kunderne. Modsat er mangel på sammenlignelig ESG-data en hindring.


Behov for sammenlignelig ESG-data
Ifølge rapporten forbliver investorer med rette bekymret over kvaliteten, nøjagtigheden og sammenligneligheden af de ESG-data, de bruger i deres analyser. Vi er i et tidligt stadie i forhold til ESG-integration. Få standarder og verifikationsmuligheder er tilgængelige med hensyn til ESG-oplysninger og ESG-data. Derfor skal investorerne skal forstå, hvor robust, præcis og sammenlignelig dataene er og justere deres analyser i overensstemmelse hermed. Derudover skal investorer og virksomheder samarbejde om kun at indberette rapportering af væsentlige ESG-spørgsmål og fremme standardisering af ESG-data.

 

Formanden for FSR – danske revisorers CSR-udvalg, Birgitte Mogensen, fortæller: "Forudsætningen for at kunne vurdere og vælge er - helt generelt - at der er noget at vælge imellem. Blandt andet derfor er ESG-data så vigtige. Man skal kunne se ligheder og forskelle mellem de virksomheder, som man som investor eller anden form for interessent, vurderer og ønsker at vælge i mellem. Med ESG-data kommer den nødvendige platform - selvfølgelig hvis disse er harmoniserede i deres definitioner og opgørelsesmetoder".

 

Rapporten skal hjælpe investorer til bedre at forstå, hvordan professionelle investorer integrerer ESG-faktorer i deres analyser og investeringsprocesser. Læringsformålet er at hjælpe investorer med at integrere ESG i deres egne investeringsprocesser på en måde, der giver mening for dem. Rapporten, der undersøger otte markeder i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), er inddelt i kapitler, som indeholder en samlet analyse af EMEA-markederne samt en regional analyse af hver enkelt af de otte markeder.

 

Læs hele rapporten her.