Nyt krav til danske virksomheder om rapportering af slaveri og menneskesmugling

Faglig nyhedMed Storbritanniens Modern Slavery Act 2015 er alle virksomheder med kommercielle aktiviteter i Storbritannien og mere end godt DKK 347 millioner i global nettoomsætning omfattet af et krav om årlig rapportering af et ’Slavery and Human Trafficking statement’.

CSR

Sektion 54 af Storbritanniens nye Modern Slavery Act 2015 har indført et krav om ’Transparency in Supply Chains etc’. TISC-kravet indebærer en årlig rapportering af et ’Slavery and Human Trafficking statement’.

Omfattede virksomheder
Alle virksomheder med kommercielle aktiviteter i Storbritannien og mere end GBP 36 millioner (godt DKK 347 millioner medio februar 2016) i global nettoomsætning er omfattet. Det gælder således også danske virksomheder, som ikke ellers er tilknyttet Storbritannien, eksempelvis:

  • En dansk modervirksomhed med datterselskab i Storbritannien.
  • En dansk virksomhed der markedsfører og sælger sine produkter eller serviceydelser i Storbritannien – også selv om man ikke har nogen britisk organisation eller salgsselskab.
  • Et dansk selskab der benytter sig af britiske leverandører.

Der er ingen minimumsgrænse for størrelsen af de kommercielle aktiviteter i Storbritannien - og kravet gælder alle brancher.

Krævet rapportering
Omfattede virksomheder skal offentliggøre en årlig redegørelse om, hvilke tiltag der er taget i det seneste regnskabsår for at undgå at virksomheden udnytter, bidrager til og/eller er linket til slaveri eller menneskesmugling i sin egen forretning og hos sine leverandører og underleverandører.

Redegørelsen skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, og skal godkendes af virksomhedens højeste ledelsesorgan – i omfattede danske selskaber dog af direktionen. Kravet er gældende for regnskabsår der slutter d. 31. marts 2016 eller senere.

Sammenhæng til danske krav?
Kravet er i tillæg til årsregnskabslovens opdaterede § 99 a med krav til visse større danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar. TISC-kravet kan dog omfatte danske virksomheder som ikke er omfattet af § 99 a, såsom handelsvirksomheder med større omsætning men få medarbejdere og aktiver. Der er en del til fælles med § 99 a kravet om redegørelse vedr. menneskerettigheder, og danske virksomheder kan med fordel kombinere sin tilgang til begge rapporteringskrav.

Artiklen er skrevet af Leon Olsen, cand.merc.aud, Insight ResponsAbility

Se Storbritanniens Home Office’s TISC-vejledning her.