Ny OECD rapport om ansvarlig virksomhedsdrift for institutionelle investorer

Faglig nyhedEn ny OECD rapport skal hjælpe multinationale investorer med at bidrage til opfyldelse af FN’s Verdensmål og sikre sig mod finansielle og omdømmemæssige risici.

CSR

Med rapporten "Responsible Business Conduct for Institutional Investors" vil OECD hjælpe de institutionelle investorer med at gennemføre due diligence anbefalingerne fra OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder med henblik på at forebygge eller mindske skadelige påvirkninger i relation til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø, og korruption i deres investeringsporteføljer.

Rapporten identificerer nøgleaktioner for kapitalforvaltere og formueejere under hvert trin af due diligence-processen og omfatter en diskussion af de vigtigste overvejelser såsom udfordringer, eksisterende praksis eller bestemmelser, der er specifikke for investeringsområdet, og som kan have indflydelse på tilgangen til due diligence.

Ifølge rapporten vil investorerne ved at gennemføre due diligence i overensstemmelse med OECD-retningslinjerne, ikke kun være i stand til at undgå negative påvirkninger på samfundet og miljøet fra deres investeringer, men også undgå finansielle og omdømmemæssige risici. Samtidig kan de imødekomme forventningerne hos deres kunder og modtagere og bidrage til den globale klimaaftale indgået i Paris i 2015 og FN's Verdensmål vedtaget i 2015. Stærk due diligence kan hjælpe med at sikre, at investeringerne bliver brugt på projekter og virksomheder, der opfører sig ansvarligt og kan i sidste ende hjælpe med at nå de globale målsætninger.

Læs rapporten her.