SMV’ernes frivillige rapportering om samfundsansvar hyldes

Faglig nyhedMed SMV COP 2019 hylder Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer den gode rapportering om samfundsansvar blandt de danske SMV’er. Målet er at inspirere og motivere andre SMV’er til at komme i gang med rapporteringen.

CSRRegnskabArrangementer

Aldrig før har der været mere fokus på samfundsansvar, bæredygtighed og FN’s verdensmål i virksomheders strategi og forretning. Ansvaret for virksomheders CSR-politik flytter flere og flere steder ud af kommunikationsafdelingen og ind på direktionsgangen. Gennem transparent CSR-rapportering om mål og fremdrift, kan virksomheder vinde tillid hos deres interessenter, tiltrække ny kapital og opnå konkurrencefordele.

Hvert efterår hyldes udvalgte store danske virksomheder for deres CSR-rapportering med FSR – danske revisorers CSR Pris. I år er SMV’ernes rapportering i centrum. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer har søsat initiativet SMV COP 2019. Initiativet skal samle den bedste rapportering om samfundsansvar fra danske SMV’ere, der har tilsluttet sig Global Compact’s ti principper. Målet er at inspirere og motivere SMV’er til at begynde at rapportere om deres arbejde inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø/klima og anti-korruption.

Direktør for Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk, udtaler:
”Gennemsigtighed og dokumentation er en central del af det at være en ansvarlig virksomhed i dag, og derfor ser vi gerne, at flere SMV’er sætter fokus god rapportering. Over halvdelen af vores medlemsvirksomheder er SMV’er, og med SMV COP 2019 vil vi fremhæve dem, som er særligt dygtige til at kommunikere om deres bæredygtighedsarbejde. Vi vil vise vejen for andre SMV’er med best practice og forhåbentlig bevise, at god rapportering ikke kræver uendelige ressourcer.”

300.000 SMV’er kan gøre en kæmpe forskel
SMV’erne udgør rygraden i dansk erhvervsliv og er helt centrale i store virksomheders globale værdikæder. Den enkelte SMV’s miljømæssige og sociale aftryk er forholdsvis lille, men ser man de 300.000 SMV’ere som en samlet gruppe, er aftrykket massivt. SMV’er udgør omkring 99% af alle danske virksomheder, og ifølge Dansk Industri udgør de 94% af Danmarks højvækstvirksomheder. SMV’er kan derfor være en markant bidragsyder til at løse nogle af klodens store udfordringer. Med SMV COP 2019 tager Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer det første skridt til at hylde dem, der tager ansvar og er transparente om deres politikker, mål og resultater i CSR-arbejdet gennem god rapportering.

Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers CSR-udvalget, udtaler:
"Det er meget relevant at hylde disse virksomheder. De vælger at rapportere frivilligt. De gør det, fordi for dem er der en naturlig synergi mellem strategiarbejde, forretningsudvikling og det at tage samfundsansvar. Og at fortælle omverdenen derom i en rapportering. Specielt når man er en lille virksomhed, med ambitioner om at vokse sig større, er det vigtigt at få gode rapporteringsvaner ind fra start. Vi er i FSR - danske revisorer glade for at bidrage til, at SMV-virksomheder får værdi ud af gode rapporteringsvaner. Og det er vores mål, at revisorerne hjælper endnu flere på denne vej og dermed understøtter tillid i interessentkredsen blandt de danske SMV-virksomheder."

Liste offentliggøres 12. september i København
Medlemmer af Global Compact forpligter sig til årligt at rapportere om bæredygtighed i en såkaldt ”Communication on Progress” (COP) rapport, og det er disse rapporter, Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer har efterspurgt i SMV COP 2019. Slutresultatet bliver en liste over COP-rapporter, der udmærker sig. Listen vil blive offentliggjort på et dialogmøde den 12. september 2019 hos Carlsberg i København. Alle er velkomne til at deltage og blive inspireret af virksomhedernes gode COP-rapportering. Tilmelding skal ske til sekretær Mette Conradsen, mcr@fsr.dk senest d. 5. september 2019.

 


Kontakt

  • Josefine Jørgensen

    Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

    4193 3141
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021