Status-rapport på Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Faglig nyhedDen anden statusrapport på TCFD’s anbefalinger fra 2017 er netop udkommet. Der er fremgang at spore i rapporteringen.

CSR

En ny statusrapport på, hvordan der bliver arbejdet med TCFD’s anbefalinger, er netop udkommet. De vigtigste konklusioner i rapporten er:

  1. Der er flere virksomheder der inddrager klimarelaterede finansielle nøgletal og kvaliteten er blevet bedre end i 2016, men informationen er ikke tilstrækkelig til at hjælpe investorer i deres beslutningsproces
  2. Der er brug for mere klarhed om, hvordan den potentielle økonomiske indflydelse er på klimarelaterede forretningsområder i virksomhederne
  3. De virksomheder der arbejder med scenarier, fremlægger ikke en vurdering af robustheden af deres strategiske linje
  4. Flere afdelinger i virksomheden må inddrages for at arbejdet med klimarelaterede aspekter bliver en naturlig del af forretningen

Den nyeste rapport fra FN's Miljøprogram slår fast, at udledningen af drivhusgasser skal toppe i 2020 for derefter at falde markant, for at vi kan komme i mål med Paris-aftalen. I TCFD’s statusrapport konkluderes det også, at ikke nok virksomheder arbejder med og rapporterer på de klimarelaterede finansielle oplysninger, for at vi når i mål. Arbejdsgruppen omkring TCFD opfordrer investorer til at indgå dialog med virksomhederne, så virksomhederne rapporterer oplysninger, der er mest brugbare i forbindelse med investorernes beslutningsproces.

Næste skridt
Frem mod næste statusrapport i september 2020 vil arbejdsgruppen, blandt andet, arbejde på at gøre TCFD-anbefalingerne mere klare, udvikle en guide til hvordan virksomhederne kan arbejde med scenarieanalyser, samt finde best-practise-eksempler på måder at arbejde med scenarieanalyser.

Læs hele statusrapporten.

TCFD udkom med deres anbefalinger i juni 2017. Anbefalingerne indeholdt en ramme for, hvordan virksomheder og organisationer kan udvikle klimarelaterede finansielle oplysninger.