Stort engagement i FN's verdensmål blandt de større virksomheder i Danmark

Faglig nyhedTo tredjedele af de større virksomheder med over 250 ansatte i Danmark engagerer sig i FNs verdensmål. Danmarks Statistik har netop gennemført en undersøgelse, hvor de spørger de større virksomheder om deres arbejde med FN's verdensmål.

CSRRegnskab

Danmarks Statistik har igangsat et arbejde, der skal være med til at afdække, hvordan Danmark arbejder med FNs verdensmål. FSR – danske revisorer er en del af følgegruppen for arbejdet. I en for nyligt gennemført undersøgelse, har Danmarks Statistik spurgt større virksomheder med mere end 250 ansatte i fire forskellige brancher om deres arbejde med verdensmålene. Virksomhederne arbejder hovedsageligt med verdensmålene fordi de ønsker at tage et samfundsansvar. Større virksomheder skal efter Årsregnskabsloven rapportere om samfundsansvar, og her er det oplagt at relatere til FNs verdensmål. I virksomhedernes arbejde med verdensmålene er der særligt fokus på ligestilling mellem kønnene, herunder udbredelse af ligeløn og flere kvindelige ledere.

 

Læs mere her.

 

Danmarks Statistik har netop afsluttet en udbudsrunde på et projekt, der skal udarbejde en baseline for måling af fremdrift i arbejdet med verdensmålene i hele Danmark. Vinderen af udbuddet er endnu ikke fundet.