Guidance til rapportering om TCFD scenarier

Faglig nyhedCenter for ESG Research har udviklet en guide til, hvordan virksomheder på en god og investorvenlig måde kan rapportere om TCFD scenarier

CSR

Rapportering om Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) scenarier på en god og investorvenlig måde er hjulpet på vej med en guide fra Center for ESG Research. TCFD scenarier handler om, hvordan virksomheders økonomi påvirkes, hvis temperaturen blot stiger to grader i gennemsnit.

 

Guiden indeholder en praktisk to-fase proces, der anvender eksisterende regnskabsstandarder og metoder samt TCFD-anbefalingerne om scenarieanalyse til at oplyse om, hvad guiden beskriver som, ’climate-related risk/opportunity sensitivity guidance’. I første fase skal klimapåvirkningsfaktorerne og tidsrammen identificeres ved hjælp af veletablerede teknikker indenfor risiko- og mulighedsvurdering. I anden fase skal nøglefaktorerne kvantificeres og værdiansættes.

 

Herefter har investorerne mulighed for, på baggrund af de enkelte virksomheders TCFD scenarierapportering, at evaluere deres investeringsporteføljes klimaprofil.

 

Læs hele guiden her