Revisors tjekliste til reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Faglig nyhedGør brug af FSR - danske revisorers opdaterede tjekliste til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.

RegnskabCSR

FSR – danske revisorer har udgivet en publikation til brug for virksomheder og revisorer om reglerne for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Det gør vi som opfølgning på den skrivelse, foreningen udsendte i juli måned og Erhvervsstyrelsens seneste vejledning på området. Der har, siden lovreglerne blev vedtaget, været en del usikkerhed hos virksomheder og revisorer om reglerne, og vi håber, at vi med denne publikation kan bidrage til klarhed ved implementeringen af reglerne.

Formålet med publikationens tjeklister er at hjælpe virksomheder og revisorer med efterlevelsen af reglerne i Selskabslovens § 139 a vedr. opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan hhv. udarbejdelse af politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, samt reglerne i Årsregnskabslovens § 99 b om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen. Publikationen gennemgår reglerne, som de generelt er gældende for de af Selskabslovens § 139 a og Årsregnskabslovens § 99 b omfattede virksomheder, og består af to tjeklister:

• TJEKLISTE 1 behandler lovkravet om måltal og rapportering herom.
• TJEKLISTE 2 behandler lovkravet om politik og rapportering herom.

Efter tjeklisterne er der en kort opsummering af reglernes formål, hvad der menes med ligelig kønsfordeling, måltal og politik, samt en række særlige forhold ift. typen af virksomhed og reglernes implementering jf. Erhvervsstyrelsens vejledning.

Informationerne i publikationen følger gældende lovgivning og den seneste vejledning udgivet af Erhvervsstyrelsen vedr. den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Læs FSR – danske revisorers tjekliste her

Læs FSR – danske revisorers skrivelse vedr. reglerne her
Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne her
Læs Erhvervsstyrelsens seneste undersøgelse her