Nye værktøjer til måling af socialt ansvar

Faglig nyhedMange virksomheder efterspørger en model for måling af socialt ansvar, og der er nu lanceret to modeller, der kan bidrage til målingen i dansk sammenhæng. VFSA og CABI introducerer værktøjerne på en række workshops landet over.

CSR

Virksomhedsforum for Social Ansvar (VFSA) står bag de to nye værktøjer Benchmarking modellen og Den Sociale Beregner, som kan hjælpe danske virksomheder med at måle det sociale ansvar. Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR – danske revisorer hilser værktøjerne velkommen:

”Det er positivt, at virksomheder på det danske arbejdsmarked nu er i stand til på en relativ simpel måde at sætte tal på arbejdet med inklusion ud fra tilgængelige data og systemer, som virksomhederne allerede arbejder i. Tal tæller, og nu kan vi supplere de gode beskrivelser af indsatsen med tal for den værdiskabelse virksomheden bidrager til. ”

Benchmarking modellen
Hensigten med Benchmarking modellen er at gøre virksomheders sociale ansvar mere konkret og målbart, så modellen bliver et middel til at motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med CSR i relation til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. VFSA har arbejdet ud fra sloganet “måling med mening”, og med modellen sikres en fælles standard for at måle virksomheders sociale indsats.

Modellen er udviklet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og findes i VITAS, som er virksomhedernes digitale indgang til samarbejde med jobcentrene om støttet beskæftigelse.

Den Sociale Beregner
I forlængelse af arbejdet med at udvikle en benchmarkingmodel, der kan bidrage til at måle virksomheders sociale ansvar, har VFSA også udviklet et værktøj, der kan være med til at anskueliggøre den samfundsøkonomiske gevinst ved virksomheders sociale ansvar.

Med Den Sociale Beregner kan danske virksomheder sætte tal på deres virksomheds samfundsansvar. Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet i virksomheden. Beregneren bygger på to simple parametre: 1) De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse og 2) De øgede skatteindtægter. Beregneren tager ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.

Workshops landet over
I samarbejde med VirksomhedsnetværkCabi inviterer VFSA til workshops i marts og april i hele landet, hvor man kan lære at bruge de nye værktøjer. Der er workshops i Ringsted, København, Odense, Midtjylland og Nordjylland.

Læs mere: