Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer

Faglig nyhedRådet for Samfundsansvar har offentliggjort en vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen fokuserer bl.a. på de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med investeringer i statsobligationer og er tiltænkt som en hjælp for især institutionelle investorer

CSR

Udarbejdelsen af vejledningen er et af de initiativer, Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med repræsentanter fra investerings-branchen fremlagde i sommeren 2012 for at fremme ansvarlige investeringer i statsobligationer.

Rådet for Samfundsansvar beskriver i vejledningen de kriterier, der i overensstemmelse med internationale retningslinjer, bør indgå i vurdering om investering i statsobligationer og forholder sig samtidig til nogle af de udfordringer investorer står overfor, herunder bl.a.:

  • Lande-rating på baggrund af ESG-faktorer (Environmental, Social og Governance –faktorer): Der opfordres til, at rating på baggrund af ESG-faktorer suppleres med vurdering af den aktuelle udvikling i landet, og ikke kun på bagud skuende faktorer
  • Vægtning af ESG-faktorer: Det anerkendes, at ESG-faktorer kan være svære at vægte i forhold til hinanden, men Rådet for Samfundsansvar lægger op til, at alvorlige krænkelser af menneskerettigheder bør veje tungt.
  • Udelukkelse af investeringer: Der opfordres til, at udelukkelse af investeringer sker efter et forsigtighedsprincip, idet fastholdelse af investeringer kan være begrundet af hensyn til landets udvikling.

Vejledningen behandler også hvorledes investorer kan oplyse om politik og praksis på området. Institutionelle investorer i Danmark er via den finansielle lovgivning underlagt bestemmelse om rapportering om samfundsansvar i lighed med dem der gælder for selskaber omfattet af årsregnskabsloven § 99 a. Rådet for Samfundsansvar tillægger det stor betydning, at investorer offentliggør ikke-finansiel information, samt udarbejder og redegør for deres politikker på området. Der lægges bl.a. vægt på, at investorer bør redegøre for deres investeringspolitik og inddragelse af ESG-hensyn, herunder oplysninger om en evt. udelukkelse af investeringer i statsobligationer på baggrund af ESG-faktorer.

Vejledningen skal ses som et supplement til regeringens generelle vejledning om ansvarlige investeringer fra 2010, som er baseret på FN-støttede principper for ansvarlige investeringer PRI (Principles of Responsible Investment).

Rådet for Samfundsansvars vejledning kan findes her: ”Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer

Læs mere om Erhvervs- og Vækstministeriets initiativer fra juni 2012 her: ”Fremme af ansvarlige investeringer i statsobligationer