Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret vejledningen om sociale klausuler i udbud

Faglig nyhedKonkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud er opdateret. Vejledningen anviser, hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, og hvordan en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud

CSR

Med afsæt i finanslovsaftalen fra 2013 og aftalerne om kommunerne og regionernes økonomi for 2014 blev der indført en forpligtelse for offentlige ordregivere til at overveje sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i offentlige udbud efter et ”følg eller forklar”-princip.

En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et frivilligt kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan vælge at stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Følg eller forklar”-princippet betyder, at de offentlige ordregivere i relevante udbud skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det.

Udgivelsen er en opdatering af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale ydelser i udbud fra 2016. Vejledningen beskriver mere konkret hvad ”følg eller forklar”-princippet indebærer, samt hvordan en social klausul om uddannelse- of praktikaftaler kan formuleres og indgå i et udbud. De retlige rammer for brugen af klausulerne i offentlige kontrakter bliver også behandlet i vejledningen. Endvidere er denne udgave af vejledningen opdateret med nye bagatelgrænser for kontraktværdien samt krav om kontraktopfølgning.

Vejledningen henvender sig hovedsageligt til offentlige indkøbere og udbudskonsulenter i statslige, regionale og kommunale myndigheder. 

Læs mere her