Ny politik for aktivt ejerskab af statens selskaber

Faglig nyhedMed en ny statslig ejerskabspolitik lægger staten op til en mere aktiv ejerskabsudøvelse i forhold til selskaber i den statslige portefølje. Med politikken følger en række konkrete anbefalinger, herunder bl.a. inden for redegørelse for samfundsansvar.

CSR

Statens ejerskabspolitik, som blev offentliggjort den 10. april 2015, forstærker blandt andet statens fokus på selskabernes strategi, og samtidig skal ejerministeren og selskaberne i samarbejde fastlægge forventninger til blandt andet afkast, kapitalstruktur og udbytte.

Statens ejerskabspolitik er formuleret med udgangspunkt i selskaber, hvor staten er eneejer, uanset om de er organiseret som aktieselskaber eller har en anden organisationsform, men vil også skulle være kodeks for de fleste majoritetsejede selskaber.

Politikken er indeholdt en publikation, der skal tjene som en operationel vejledning. Publikationen er fokuseret på konkrete anbefalinger og forventninger til statens ejerskabsudøvelse og selskabernes adfærd.

Et af de områder, der behandles er åbenhed og gennemsigtighed og herunder er bl.a. redegørelse for samfundsansvar. Her går anbefalingen på at:

  • "De statslige selskaber skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar mindst én gang årligt, herunder i forbindelse med deres årsregnskabsaflæggelse.
  • I statslige selskaber skal bestyrelsen mindst én gang årligt drøfte selskabets arbejde med samfundsansvar, herunder om og i givet fald på hvilke områder selskabet hensigtsmæssigt kan have en politik, eller om eksisterende politikker skal revideres.
  • I statslige selskaber skal bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at vedtage en skattepolitik.
  • De større statslige selskaber skal tilslutte sig FN’s Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar.
  • I større minoritetsejede selskaber skal ejerministeren arbejde for, at selskaberne tilslutter sig FN’s Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar."
Læs mere om politikken her.