EU-Kommissionen udgiver en foreløbig rapport om bæredygtig finansiering

Faglig nyhedEn ny rapport fra EU-Kommissionen sætter fokus på bæredygtig finansiering. Formålet er at udvikle en fælles EU-strategi.

CSR

EU-Kommissionen har i juli 2017 udgivet delrapporten Financing a sustainable European economy udarbejdet af en såkaldt High-Level Expert Group (HLEG). Bæredygtig finansiering omhandler finansiering af investeringer under hensyntagen til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter.

HLEG blev etableret i slutningen af 2016 og består af 20 ledende eksperter fra civilsamfundet, finanssektoren og den akademiske verden samt et begrænset antal observatører fra europæiske og internationale institutioner. Gruppens formål er at hjælpe EU-Kommissionen med at udvikle en EU-strategi for bæredygtig finansiering. HLEG har konkret til opgave at vejlede EU-Kommissionen om, hvordan man skal:

  • Integrere bæredygtighedshensyn i EUs finanspolitiske rammer
  • Beskytte det finansielle systems stabilitet mod risici i forbindelse med miljøet og dets stabilitet
  • Mobilisere kapital, især fra private ressourcer, til finansiering af bæredygtige investeringer og vækst

Imens den forløbelige rapport præsenterer de første resultater af gruppens arbejde, forventes det, at den endelige rapport er tilgængelig i slutningen af 2017.

Delrapporten Financing a sustainable European economy kan læses her.