IIRC lancerer begrebsrammen for integreret rapportering

Faglig nyhedDen internationale samarbejdsorganisation for integreret rapportering, IIRC, har færdiggjort og udsendt den internationale begrebsramme. Vejen er hermed banet for en mere altomfattende og sammenhængende rapportering om virksomhedernes forhold.

CSR

IIRC - International Integrated Reporting Council - har nu udsendt begrebsramme for integreret rapportering: "The International <IR> Framework".

Det er en milepæl, som hermed er nået på det regnskabs- og rapporteringsmæssige område i et internationalt samarbejde mellem mange forskellige aktører, herunder investorer og virksomheder, som i fællesskab har taget initiativ til udvikling af begrebsrammen og drevet dette projekt. Fra revisorside har den globale revisororganisation, IFAC, været medstifter af IIRC og er en meget aktiv partner i projektet.

IR begrebsrammen skal danne grundlaget for en ny, mere altomfattende og sammenhængende rapportering, således at virksomheder og organisationer bliver i stand til at kommunikere, hvordan de skaber værdi over tid. IIRC lægger op til, at virksomhederne i deres rapportering også inddrager miljømæssige og sociale faktorer. Integreret rapportering kommer mest synligt til udtryk via en såkaldt integreret rapport. 

En integreret rapport defineres som en "... concise communication about how an organization's strategy, governance, performance and prospects, in the context of its external environment, lead to the creation of value over the short, medium and long term". Det fremgår endvidere, at den integrerede rapport er en "stand-alone and concise communication, linked to other reports and communications for those stakeholders, who want additional information". Der er således en meget bred målgruppe for en integreret rapport.

Det forventes af IIRC, at en integreret rapport udarbejdes hvert år med de samme terminer som gælder for det lovpligtige årsregnskab. En integreret rapport indeholder information, der går videre end den regnskabsaflæggende virksomhed selv, med henblik på at identificere muligheder, risici og præstationer, der kan have væsentlig effekt på virksomhedens evne til at skabe værdi over tid. Det finansielle regnskab indeholder også informationer af denne art, fx om transaktioner med nærtstående parter og om ejerinteresser i andre virksomheder, der ikke konsolideres. Men en integreret rapport har et endnu bredere sigte, fx kan de vilkår, som nøgleleverandører byder for deres arbejdskraft være indbefattet i en integreret rapportering.

Det er næppe sandsynligt, at integreret rapportering bliver et lovkrav inden for de nærmeste år, så det vil være frivilligt for virksomhederne at benytte sig af det nye Framework.

Begrebsrammen er blevet godt modtaget hos bl.a. IFAC og de store internationale revisionsvirksomheder. Der er en forventning om, at begrebsrammen kan opmuntre erhvervsvirksomheder til at ændre fokus fra kortsigtede økonomiske præstationer til mere langsigtet værdiskabelse.

Begrebsarmmen er et resultat af en omfattende høringsproces de seneste år, idet IIRC i perioden 2011-2013 udsendte diskussionsoplæg, Prototype Framework og Draft framework i høring. Et permanent IIRC-sekretariat blev etableret i 2012 med base flere steder, bl.a. i UK, Frankrig og Australien, primært bestående af medarbejdere udstationeret fra de organisationer, der står bag IIRC.

Begrebsrammen bliver i øjeblikket testet i mere end 25 lande verden over, herunder Danmark, og mere end 100 virksomheder har indvilliget i at anvende den.

IIRC Board og Council består af fremtrædende repræsentanter for erhvervslivet, organisationer og myndigheder i mange lande. Eksempelvis er IASB's formand Hans Hoogervorst medlem af IIRC Council. Fra dansk side deltager bl.a. Novo Nordisk og Vestas i IIRC's Pilot Programme.

Download The International <IR> Framework her.

Download Executive Summary (side 4-5 i The International <IR> Framework).