Indstil din virksomhed til CSR Rapporteringspriserne 2014

Faglig nyhedCSR-Rapporteringspriserne uddeles for 20. gang - kom & vær med!


CSR

I år er det 20. gang at FSR - danske revisorer uddeler priser inden for CSR-rapportering. Med priserne sætter vi fokus på best practise inden for virksomheders rapportering om samfundsansvar og ønsker at hylde større som mindre virksomheder, der udmærker sig og kan være kilde til inspiration for andre.

Hvem kan deltage?

Vi opfordrer alle virksomheder til at være med og sende virksomhedens seneste CSR-rapportering til bedømmelse - uanset virksomhedens størrelse, historik inden for CSR-rapportering og om rapporteringen er affødt af lovgivning eller ej. 

Virksomheder, der er registreret i rigsfællesskabet - Danmark, Grønland eller Færøerne - kan deltage inden for én af dette års tre priskategorier.

De tre priskategorier

I 2014 uddeler vi priser inden for tre kategorier:

 1. CSR Rapporteringsprisen for virksomheder med flere end 500 ansatte
 2. CSR Rapporteringsprisen for virksomheder med færre end 500 ansatte
 3. CSR Rapporteringsprisen for nye tilgange & for nybegyndere  

Bemærk, at der for den tredje kategori "CSR Rapporteringsprisen for nye tilgange & for nybegyndere" kan uddeles to priser alt efter antallet og bredden af den rapportering, der sendes ind til bedømmelse. Med nye tilgange menes, at virksomheden eksperimenterer med en ny rapporteringsform eller fokus - det kan f.eks. være dilemmabaseret, effektorienteret, integreret rapportering, et online univers mv. Med nybegyndere indbefattes virksomheder, der samlet set har udgivet mellem en og tre CSR-rapporteringer.    

Rapporteringen bør i sit udgangspunkt redegøre for virksomhedens tilgang til forretningsdrevet samfundsansvar inkl.:

 • Virksomhedens ambition og politikker. 
 • Hvordan virksomheden omsætter politikkerne til praksis og integrerer CSR i den daglige ledelse og drift.
 • Hvilke resultater virksomheden har opnået og evt. forventer at opnå som følge af virksomhedens tilgang til CSR.

Rapporten bør på en overskuelig måde kommunikere til rapportens målgruppe/r. Nogle virksomheder tilstræber en bredt dækkende CSR-rapportering, hvor andre udgiver emneorienterede rapporter. Begge dele kan komme i betragtning.

Hvilke kriterier bedømmes rapporteringen ud fra?

Følgende kriterier vil blive lagt til grund i bedømmelsen af virksomhedens CSR-rapportering:

Troværdighed

 • Er rapporteringens formål tydeligt angivet?
 • Er afgrænsning i forhold til alle virksomhedens øvrige aktiviteter og eventuelle andre rapporter tydelig?
 • Adresserer rapporteringen de væsentligste muligheder, udfordringer og dilemmaer, som virksomheden står over for i forhold til virksomhedens forretningsstrategi?

Kvalitet

 • Omtaler eller henviser rapporteringen til de kriterier, der er lagt til grund for udarbejdelsen (f.eks. principper, standarder, anvendte vejledninger, brug af ekstern verifikation mv.)?
 • Indeholder rapporteringen kvalitative og kvantitative informationer?
 • Er generelt anerkendte opgørelsesmetoder for de væsentligste informationer og data anvendt og forklaret (f.eks. i form af anvendt regnskabspraksis)?

Konsistens

 • Er der indre sammenhæng mellem de informationer der rapporteres om (f.eks. mellem politikker, handlinger og resultater)
 • Er informationer og data præsenteret på en overskuelig, sammenlignelig og konsistent måde?
 • Bliver positive som negative udviklinger i forhold til mål og indikatorer forklaret?

Innovation & kommunikation

 • Er rapporteringen interessant og nytænkende i forhold til den måde informationer præsenteres på og i opbygningen af rapporteringen?
 • Er målgruppen/målgrupperne præsenteret og kan det tydeligt ses, at deres interesser og forventninger er grundlag for prioritering af rapportens indhold?
 • Er det en klar, let tilgængelig og informativ rapportering?

Hvem sidder i dommerpanelet

De indsendte rapporteringer vil blive bedømt af et dommerpanel bestående af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organisationer, den finansielle sektor, uddannelsesinstitutioner m.fl. I 2014 har vi følgende i dommerpanelet:

 • Esben Høstager, senior partner og bestyrelsesformand, Jøp, Ove & Myrthu CPH
 • Jesper Nielsen, international rådgiver i 3F
 • Marie Voldby, kontorchef i Erhvervsstyrelsen
 • Nina Movin, salgsdirektør i Threadneedle
 • Ole Buhl, Head of ESG i ATP
 • Pia Mulvad Reksten, Erhvervs- og forskningspolitisk konsulent i LO
 • Sara Krüger Falk, CSR-konsulent i DI
 • Steen Vallentin, lektor, ph.d. CBS
 • Vagn Berthelsen, generalsekretær i IBIS

Hvordan deltager vi?

I deltager ved at udfylde den særskilte tilmeldingsblanket og sende virksomhedens senest offentliggjorte CSR-rapportering ind til bedømmelse med angivelse af hvilken af de tre priskategorier I gerne vil indstilles til.

Såfremt CSR-rapporteringen er indeholdt i f.eks. Årsrapporten eller anden form for rapportering online er det et krav, at I tydeligt specificerer hvilke sider, der udgør CSR-rapporteringen. I kan vælge at gøre et af følgende af følgende:

 • Sende 20 eksemplarer af CSR-rapporteringen med post
 • Sende CSR-rapporteringen som pdf-fil
 • Sende link til den del af hjemmesiden, der udgør årets CSR-rapportering (kun i de tilfælde rapporten udelukkende er tilgængelig via internettet)

Download tilmeldingsblanket

Tilmeldingsblanketten og rapporteringen sendes til:

FSR – danske revisorer

Kronprinsessegade 8

1306 København K

Att: Mette Conradsen

eller pr. mail med att. til Mette Conradsen til fsr@fsr.dk

FSR – danske revisorer sender en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget til bedømmelse.  

Spørgsmål vedr. priserne kan rettes til ekstern konsulent Pernille Risgaard på telefon 4026 1433.  

Fristen for at sende jeres CSR-rapportering til bedømmelse er fredag den 27. juni, 2014. Priserne uddeles i efteråret 2014 i forbindelse med et arrangement, som vi glæder os til at annoncere snarest.