Invitation til arrangement om ESG-nøgletal

Faglig nyhedFSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningen/CFA Society Denmark inviterer til morgen- og eftermiddagsmøde den 18. november om den frivillige guide til ESG-hoved- og nøgletal i Odense og Århus.

CSRArrangementer

Kom og hør hvordan du nemt kan komme i gang med at rapportere på ESG-nøgletal og hvorfor det er værdifuldt for din virksomhed.

Finansforeningen/CFA Society Denmark, Nasdaq Copenhagen og FSR – danske revisorer har lanceret 15 ESG-hoved- og nøgletal, som virksomheder med fordel kan bruge i deres ESG-rapportering. Der gives konkrete metoder til, hvordan du kommer frem til nøgletal inden for miljø/klima, det sociale område og inden for god selskabsledelse. Alle tre organisationer anbefaler virksomheder at afrapportere på disse tal, så investorer og analytikere kan bruge tallene til at screene potentielle investeringer.

Kom og vær med til at tage ESG-rapportering til et højere niveau, når vi den 18. november sætter fokus på ESG-nøgletal og ESG-agendaen generelt.


ODENSE

Tid: 18. november – 9:00-11:00 – registrering fra 08.30

Sted: Vandcenter Syd, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Find program og tilmeld dig her til arrangementet i Odense.

 

ÅRHUS
Tid: 18. november – 14:00-16:00 – registrering fra 13.30

Sted: EY, Værkmestergade 25, 8000 Århus

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig, da der er begrænset deltagerantal. Find program og tilmeld dig her til arrangementet i Århus.

 

Del endelig dette arrangement med kolleger og samarbejdspartnere, der kunne have interesse i at deltage i Århus eller Odense.

Vi ser frem til at byde jer velkommen.

 

”Tillid er centralt for værdien af ESG-data. Man skal kunne stole på dem i lige så høj grad, som man kan stole på traditionelle finansielle data. Vi har analyseret de store danske selskabers rapporter gennem en årrække og må konstatere, at når det kommer til pålideligheden af selskabernes ESG-data, lever de sjældent op til det finansielle niveau. Derfor anbefaler vi i publikationen, at selskaberne begynder at følge god rapporteringsskik også på ESG-området, så data kan bidrage til bedre indsigt og beslutninger i og vedrørende selskaberne.”
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR – danske revisorer