Ny analyse af danske virksomheders CSR-rapportering

Faglig nyhedEr vi parate til de nye lovkrav og kan CSR rapportering skabe værdi? Det er nogle af de forhold, en ny analyse af rapportering fra danske virksomheder tilsluttet FN's Global Compact giver svar på.

CSR

Mange danske virksomheder vælger hvert år at rapportere om deres indsats for samfundsansvar. Det gælder både dem, der er forpligtet efter årsregnskabslovens § 99 a, og dem, der har valgt at tilslutte sig FN’s Global Compact. Fra 2016 gælder en række nye krav til at rapportere om anvendte due diligence processer, risikovurderinger og KPI'er i forhold til klima og miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt anti-korruption.

Carve Consulting har udarbejdet en rapport, der afdækker 279 danske virksomheder, som alle er tilsluttet FN's Global Compact, og deres arbejde med de nye krav. Rapporten præsenterer også ni cases fra danske virksomheder, der viser god praksis på, hvordan kravene kan opfyldes på en måde, der også skaber værdi.

Rapporten blev lanceret på et møde ved DI fredag den 4. marts. Her gav FSR - danske revisorer også et indblik i de krav man er underlagt ved at rapportere om § 99 a i hhv. ledelsesberetningen og en supplerende beretning i henhold til Årsregnskabsloven og de krav man er underlagt ved at vælge undtagelsesbestemmelsen og efterleve loven gennem den  årlige FN Global Compact rapportering.

Se analysen her 

Se FSR-danske revisorers oversigt over de nye lovkrav her