Plads til forbedringer i klimarapporteringen hos danske virksomheder

Faglig nyhedStørre danske virksomheder har forbedret deres klimarapportering over de seneste år. Dog viser en ny analyse fra EY, at mange danske virksomheder halter efter på de internationale anbefalinger fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD.

CSR

TCFD’s anbefalinger blev offentliggjort i 2017. Siden offentliggørelsen har anbefalingerne fået stadig større opmærksomhed blandt virksomheder og investorer. Anbefalingernes formål er at ensarte informationen om, hvordan klimaforandringer fremadrettet kan komme til at påvirke virksomhedernes bundlinje.

EY har analyseret en række større danske virksomheders rapportering. Analysen giver en klar indikation af, at et stigende antal virksomheder rapporterer om de elementer, som TCFD anbefaler. Analysen viser samtidig, at et flertal af virksomheder stadig ikke anvender anbefalingerne fra TCFD i deres rapportering.

Analysen viser, at der fortsat er behov for at øge fokus på og forståelsen af, hvordan klimaforandringer potentielt kan have af indflydelse, og hvordan virksomheder kan agere i forhold til de risici og muligheder som klimaforandringer vil medføre i fremtiden.

TCFD’s anbefalinger tager udgangspunkt i en temperaturstigning på 2°C og behandler de fire områder ’Governance’, ’Strategy’, ’Risk management’, ’Metrics and targets’.

Er din virksomhed interesseret i at styrke eller starte på klimarapporteringen?
Ved de tidlige stadier af forståelse og rapportering om klimarelaterede risici og muligheder, bør virksomheden gøre sig nogle forskellige overvejelser. Blandt andet om virksomheden i forvejen rapporterer om klimarelaterede oplysninger og om klima og bæredygtighed er inkorporeret i virksomhedens overordnede strategi.

Du kan læse EY’s analyse ’Climate Risk Disclosure Barometer 2020’ her.

Den engelske revisorforening ICAEW har udgivet en praktisk guide til hvordan du kommer i gang med klimarapportering via TCFD, og den kan du læse her.