CSR Publikationer

Pjecer, foldere, faktaark og andre publikationer

Her finder du udvalgte publikationer, som FSR - danske revisorer og CSR-udvalget har udarbejdet eller været med til at udarbejde. Publikationerne vedrører emner indenfor ikke-finansiel information.

 

Tjekliste til § 99 a: Redegørelse for samfundsansvar

Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til Årsregnskabslovens § 99 a for at sikre overholdelse af de krav, der er til virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar.

Publiceret: 17/12-2019

 

Tjekliste til § 99 b og § 139 c: Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Gør brug af FSR - danske revisorers tjeklister til at sikre overholdelse af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætninger af ledelsen er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen.

Publiceret: 17/12-2019

 

De nominerede til CSR Prisen 2019
Her kan du læse om de syv nominerede virksomheders rapportering om samfundsansvar (CSR). Der er god inspiration at hente fra både børsnoterede og ikke-noterede selskaber.

Publiceret: 01/11-2019

 

SMV COP 2019
De danske små og mellemstore virksomheder (SMV) kan også lave gode bæredygtighedsrapporter. Det beviser blandt andre GrønlandsBANKEN og e-Boks, der er blandt de seks SMV’er, der i denne publikation bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag det nye initiativ ”SMV COP 2019”, som skal motivere andre SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.

Publiceret 01/11-2019

 

Ny guide skal forbedre kvaliteten af ESG-informationer.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og FSR – danske revisorer har publiceret en guide – den først af sin slags – til, hvordan selskaber kan forbedre kvaliteten af og tilliden til deres miljø-, sociale og ledelsesmæssige (ESG) informationer ved at gøre brug af interne kontroller.

Publiceret: 25/6-2019

 

ESG hoved- og nøgletal i årsrapporten.

FSR - dansk revisorer har i samarbejde med Finansforeningen / CFA Society Denmark og Nasdaq - med assistance fra ESG Research - udarbejdet 15 bud på standardiserede ESG hoved- og nøgletal til årsrapporten.
Publikationen findes ligeledes i en engelsk udgave.

Publiceret: 14/6-2019

 

FSR - danske revisorers analyse af de 50 største danske virksomheders CSR rapportering

Med denne analyse sætter FSR - danske revisorer brugsværdien af virksomhedernes rapportering i centrum. Vi ser på, om brugerne informeres om virksomhedens forretningsmuligheder og risici i forhold til CSR, og om rapporten gør det muligt for brugerne at vurdere informationernes pålidelighed, så de kan lade rapporten påvirke deres beslutninger og engagement i virksomheden.

Publiceret: 10/10-2018

 

FSR - danske revisorers publikation om de seks nominerede virksomheder til CSR Prisen 2018

Dommerpanelet har til CSR Prisen 2018 nomineret seks virksomheder, som særligt udmærker sig for deres rapportering om samfundsansvar. Læs her om CSR Prisen, de nominerede, kriterierne og dommerpanelet.

Publiceret: 10/10-2018

 

Hvilken sikkerhed følger med revisors erklæring på CSR-rapporten?

FSR – danske revisorer har udarbejdet et faktaark, der giver et overblik over hvilken grad af sikkerhed, som følger med, når revisor afgiver en erklæring på CSR- eller ESG-informationer.

Publiceret: 02/10-2018

 

 

 

 


Kontakt

 • Pernille Risgaard

  Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

  40 26 14 33
 • Mette Conradsen

  Sekretær

  3369 1021
 • Josefine Jørgensen

  Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

  4193 3141