Kunstig intelligens vinder frem i virksomhedernes rapportering

Faglig nyhedDet er blot et spørgsmål om tid, før kunstig intelligens bliver et vigtigt element i virksomhedernes rapportering. Det britiske FRC Lab beskriver, hvordan kunstig intelligens ændrer rapporteringen

RegnskabFremtidens rapportering

Det britiske Financial Reporting Council har via FRC Lab udgivet rapporten “Artificial Intelligence and corporate reporting – How does it measure up?”, der beskriver, hvordan kunstig intelligens kan indgå i virksomhedernes rapportering.

 

Grundlæggende handler kunstig intelligens (AI) om at integrere menneskelignende intelligens i computere. Begrebet kunstig intelligens dækker over en række forskellige teknikker og teknologier såsom robotic process automation, machine learning and natural language processing.

 

Kunstig intelligens automatiserer og optimerer

Ifølge FRC Lab er kunstig intelligens næste fase i automatisering og optimering af virksomheders Enterprise Resource Planning (ERP). Kunstig intelligens er på nuværende tidspunkt bedst egnet til at varetage standardiserede processer i regnskabsaflæggelsen, eller når datamængden besværliggør effektiv menneskelig behandling af data.

 

Kvaliteten ved kunstig intelligens Kunstig intelligens kan være brugbart når
I stand til at gentage ensformige processer hurtigt, fuldstændigt og konsistent En proces er meget rutinepræget, og elementer af beslutningstagning kan udtrykkes som et sæt af regler
I stand til at behandle, strukturere og analysere store datamængder Der er for meget information til, at et menneske konsistent og grundigt kan behandle alt

 

Menneskelig beslutningstagen

FRC peger på, at der i sidste ende er mange, som gerne vil bruge kunstig intelligens til automatisere menneskelig beslutningstagen. Dog eksisterer der fortsat kun et begrænset antal eksempler på brug af AI-baseret beslutningstagen. Det kan ifølge FRC Lab afspejle, at det ikke er teknologien alene, der driver adopteringen, men at det også handler om tillid og kontrol. Der er behov for, at der opbygges et tillidsbånd mellem kunstig intelligens og virksomheder, tilsynsmyndigheder og andre interessenter, før vi ser kunstig intelligens bidrage med beslutningstagen.

 

Potentiel brug af kunstig intelligens

Det kan være en kompleks øvelse at indsamle data på tværs af organisationen, aggregere det og kommunikere det i én samlet rapport for derefter at distribuere det til investorer, som ønsker at analysere og kombinere indholdet med andre eksterne kilder. Kunstig intelligens har potentiale til at gøre denne proces mere effektiv: 

 

Regnskabsaflæggelse: Kunstig intelligens kan øge effektiviteten ved at erstatte ensformig menneskelig behandling af underliggende transaktioner og omdanne disse data til regnskabs- og ledelsesinformation.

Distribution: Kunstig intelligens kan effektivt støtte revisorer og bestyrelsen i de interne og eksterne valideringsprocesser, der er nødvendige for at sikre, at årsregnskabet er troværdigt og i overensstemmelse med gældende regler.

Konsumering: Investorer bruger allerede kunstig intelligens til at øge effektiviteten af investeringsanalyser ved at udtrække relevant information fra virksomhedernes rapportering samt fra en række alternative kilder.

 

FRC Labs gennemgang af kunstig intelligens i virksomhedsrapporteringen konkluderer, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt kunstig intelligens vil blive vigtigt for virksomhedernes rapportering, men derimod om hvornår?

 

Læs hele rapporten her