Invitation: Debatmøde om IASBs Disclosure Initiative

Faglig nyhedFSR – danske revisorer sætter sammen med DI fokus på bedre rapportering når vi inviterer til debatmøde i Dansk RegnskabsForum om IASBs Disclosure Initiative den 14. juni.

Regnskab

Debatmødet i Dansk RegnskabsForum finder sted onsdag den 14. juni 2017. Vi sætter fokus på IASBs Disclosure Initiative, særligt med udgangspunkt i elementer i IASBs Discussion Paper: Disclosure Initiative – Principles of Disclosure.

IASBs Disclosure Initiative er et led i IASBs arbejde med bedre kommunikation i virksomhedernes regnskabsrapportering. På mødet søges konkret input til, hvordan oplysning i årsregnskabet kan forbedres. Derfor vil der på mødet være fokus på en række centrale spørgsmål, som inkluderer;

  • Kan en oplysningsstandard hjælpe selskaber til at forbedre deres oplysninger?

  • Kan principper gøre kommunikationen mere effektiv?

  • Gør det en forskel, hvorvidt oplysninger præsenteres separat i årsregnskabet frem for at offentliggøre det i noterne?

Diskussionsoplægget stiller også spørgsmålet om, hvordan virksomhederne kan gøre oplysninger om anvendt regnskabspraksis mere relevant. Hertil vil der på mødet blive præsenteret en række gode og relevante eksempler.

Mariela Isern, fra IASB, vil præsentere centrale dele af diskussionsoplægget og Andrew Watchman, formand for EFRAGs tekniske ekspertgruppe, vil præsentere det europæiske syn på diskussionsopægget. Til at stimulere debatten vil udvalgte regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere kommentere og reflektere over IASBs forslag. 

I FSR – danske revisorer er fremtidens rapportering og revision en mærkesag frem mod 2018. Mødet understøtter foreningens arbejde vedrørende oplysninger i årsregnskabet, og hvordan disse kan forbedres, sådan at man undgår disclosure overload. Endvidere støtter debatten FSR – danske revisorers fokus på retvisende og pålidelig information, som skaber sikkerhed og tillid til indholdet i virksomhedernes årsrapport.

 

Læs programmet for eventet her

Læs mere om debatmødet samt tilmelding her

Læs FSR - danske revisorers magasin om Fremtidens rapportering her

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126