Vil teknologi disrupte traditionel revision?

Faglig nyhedRevisionsbranchen står over for risici og muligheder som følge af digital disruption og accelererende teknologiske udvikling.

Regnskab

I artiklen Disrupting the Accountancy Profession sætter International Federation of Accountants (IFAC) fokus på disruption og den digitale udvikling. Ved distuption forstås, at en virksomhed gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodel. Ofte skyldes det udvikling af ny teknologi eller bedre udnyttelse af den eksisterende.

I en verden med fuld transparens af transaktioner og indbygget validering vil revision se helt anderledes ud. IFAC fremhæver, at digital disruption kommer til at have indflydelse på revision i fremtiden. Ultimativt vil digital disruption influere på forventningerne og efterspørgslen efter revisor og revisors ydelser.

Men selvom teknologi på den ende side repræsenterer risici, er der på den anden side store muligheder. Men at udnytte mulighederne kræver viden og forståelse for den digitale verden. 

Ifølge Stathis Gould fra IFAC er den digitale rejse kun lige begyndt, og det forventes, at farten, hvormed forandringer sker, vil accelerere yderligere. Artiklen peger på, at det inden for den finansielle sektor er begrænset hvor mange, som har hørt om eller fuldt ud værdsætter de voksende teknologiske muligheder som f.eks. blockchains.

CEO for Standard Chartered Bank i Tanzania og næstformand for PAIB Committee, Sanjay Rughani, forklarer at revision vil forandre sig i fremtiden grundet disruptiv teknologi. For at revision stadig skal have relevans i fremtiden, er det ifølge Sanjey Rughani nødvendigt, at branchen følger tempoet i den teknologiske udvikling og adopterer forandringerne, som opstår i forbindelse med disruptiv teknologi. Sanjay Rughani peger på, at fremtiden inden for revisionsbranchen inkluderer følgende forandringer:

 • Revision vil være cloud-baseret
 • Revision vil udnytte mulighederne i big-data
 • Revision vil integrere ikke-traditionel finansiel information
 • Revision vil blive mere effektiv og mobil
 • Revisors rolle er og vil fortsat forandres radikalt

Teknologiske forandringer sker stadig med accelererende hastighed. Derfor er der for branchen en opgave i at omfavne og tilpasse, men også udnytte de teknologiske muligheder, som opstår. 

IFACs artikel er interessant set i lyset af udviklingen inden for virksomheders rapportering. Flere og nye forhold er hele tiden med til at drive fremtidens rapportering, og det handler i høj grad om at forstå de behov for information, som findes blandt investorer. Dette er et fokusområde, som FSR - danske revisorer arbejder med i foreningens politiske mærkesag vedr. fremtidens rapportering og udviklingens betydning for revisorerne.

Hele artiklen kan læses her

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126