ESG-nøgletallene kommer

Faglig nyhedNøgletal for virksomheders ESG (Environment, Social and Governance) er fremtiden. Det var der ingen tvivl om på FSR - danske revisorers dialogmøde om netop ESG. Men der ligger stadig et arbejde i at udvælge og standardisere de mest relevante nøgletal, før de kan indgå i Finansforeningens ‘Anbefalinger og Nøgletal’.

CSRRegnskab

ESG-nøgletal (Environment, Social and Governance) er et værdifuldt værktøj for både investorer og virksomheder. Men før tallene lever op til deres potentiale, skal de være relevante, af høj kvalitet og sammenlignelige. Det er baggrunden for, at FSR - danske revisorer indbød udvalgte markedsrepræsentanter til dialogmøde om udviklingen af et sæt danske ESG-nøgletal. Mødet er en del af et samarbejde mellem FSR - danske revisorer, Finansforeningen og Center for ESG Research. Samarbejdet skal munde ud i en række ESG-nøgletal, som Finansforeningen kan optage i deres udgivelse ‘Anbefalinger og Nøgletal’. Udgivelsen indeholder en lang række finansielle nøgletal og er en anerkendt referenceramme for mange regnskabsaflæggere.

 

ESG-guides fra NASDAQ og LSEG

På mødet blev brugen og ikke mindst udvælgelsen af ESG-nøgletal diskuteret. Der var bred enighed om, at investorer kan have stor gavn af ESG-informationerne, fordi virksomhedens ESG-håndtering har direkte indflydelse på udviklingen af de finansielle nøgletal. Der var ligeledes enighed om, at interessen for dem blandt investorerne er stigende, og at ESG-performance bliver noget af det, man investerer efter i fremtiden. Også for virksomhederne er der fordele ved at rapportere kvalificeret om ESG-forhold. Det kan bl.a. lede til bedre risikostyring, bedre adgang til kapital eller ligefrem til nye markeder.

Men da der ikke er standardiserede ESG-nøgletal, mangler der sammenlignelighed og overskuelig information. For at håndtere det har både London Stock Exchange Group (LSEG) og NASDAQ Nordic and Baltic – herunder Københavns Fondsbørs – i foråret udgivet hver sin guide til ESG-rapportering med deres anbefalinger til, hvordan virksomheder bør eller kan rapportere på ESG. Begge har identificeret en række indikatorer, som de anbefaler, at virksomheder rapporterer på.

 

Bruttoliste og principper for ESG-nøgletal

Center for ESG Research har sammensat en bruttoliste med ESG-indikatorer og et forslag til de grundlæggende principper for rapportering af ESG-nøgletal. Det er sket på baggrund af børsernes guidance samt en analyse af, hvad virksomheder allerede rapporterer på ESG-området, hvad investorer efterspørger og FN’s 17 verdensmål.

 

“Bl.a. bør datareglerne for ESG offentliggøres, dataafgrænsning og konsolidering bør følge logikken og metoden i IFRS-reglerne for finansiel rapportering, ESG bør rapporteres både som absolutte og som relative data, og der bør være eksternt review,” siger Jane Jagd, der er leder af Center for ESG Research.

 

Med baggrund i bruttolisten af ESG-indikatorer fremlagde hun også forlag til en række ratios inden for profitability, risk og price – f.eks. carbon intensity (udledning af CO2 pr. omsætningskrone) og penalties per corrupt employee (strafomkostningen pr. korrupt medarbejder) samt forslag til, hvilke noter der bør ligge bag.

 

ESG-nøgletal inden 2018?

Forslaget til, hvordan man håndterer ESG-indikatorerne, og hvilke nøgletal man bør arbejde med, er kun et oplæg.

 

“Nu fortsætter dialogen om emnet. Vi arbejder på at digitalisere vores publikation ‘Anbefalinger og Nøgletal’, som gerne skal være klar i tredje kvartal af i år, og det er vores forhåbning, at den også kommer til at indeholde ESG-nøgletal. I sidste ende er det op til vores regnskabsudvalg at beslutte, hvilke nøgletal der kommer med hvornår. Det vigtigste er, at de nøgletal, som vi introducerer, er relevante og af høj kvalitet, og at de bidrager med viden ved værdiansættelse og risikovurdering. Derfor skal de trykprøves hos de forskellige interessenter først,” siger Keld Holm, der er (fratrædende) direktør i Finansforeningen. “Der vil være tale om en evolution, hvor vi starter i det små og finder de mest relevante nøgletal først, og så vil det udvikle sig over tid,” siger han.

 

Det vil kun være positivt, hvis ESG-nøgletallene hurtigt får plads i ‘Anbefalinger og Nøgletal’. For ifølge Jane Jagd kan virksomhederne hurtigt få brug for dem for alvor.

 

“Jeg synes, at der er en positiv stemning i udviklingen. Investorerne er trætte af de ESG-ratere, vi kender i dag, for de er dyre og uigennemskuelige. Investorerne vil hellere selv have data og den direkte dialog med virksomhederne. Det kræver bedre data fra virksomhederne, og første skridt i den retning er, at investorerne begynder at efterspørge det direkte fra virksomhederne. Så snart det sker, kommer informationen hurtigt – det er jeg overbevist om,” siger Jane Jagd.

 

Dialogmødet vedr. ESG nøgletal, blev holdt i Revisorernes Hus den 26. april, 2017. Mødet og artiklen her er en del af foreningens fokus på fremtidens rapportering og dens betydning for revisorerne.

 

Læs mere:

 

Artiklen er skrevet af Anders Birch Breuning, Context Media, for FSR - danske revisorer.