En praktisk vejledning fra UK til bedre finansiel rapportering for børsnoterede virksomheder

Faglig nyhedFinancial Reporting Council, FRC, har udgivet en praktisk vejledning målrettet mindre børsnoterede selskaber. Vejledningen indeholder praktiske råd til at forbedre virksomhedernes finansielle rapportering.

Fremtidens rapportering

Det engelske regnskabsråd, FRC, har erfaret, at mindre børsnoterede virksomheders finansielle rapportering ikke altid har den ønskede kvalitet.

Dette ønsker FRC at ændre. Derfor fremhæver FRC fire opmærksomhedspunkter af relevans for mindre børsnoterede virksomheder:

  • Afsæt tilstrækkeligt tid og ressourcer på at udarbejde årsrapporten.

  • Inddrag de ansvarlige for årsrapporten så tidlig som muligt i processen.

  • Vær orienteret omkring relevante regnskabsstandarder og krav.

  • Virksomhedens revisor skal udvise passende omhu ved revisionen af regnskabet og ved gennemgangen af ledelsesberetningen.

At evaluere virksomhedens seneste årsrapport kan være et godt sted at starte, når man går i gang med at proces at forbedre virksomhedens finansielle rapportering. Her kan virksomheden indføre af hvad der fungerede godt og hvad der kan gøres anderledes. Dermed har virksomheden et bedre udgangspunkt for arbejdet med en bedre rapportering.

Derudover får virksomheden også bedre mulighed for at allokere ressourcer så de kan udnyttes effektivt. Da mindre børsnoterede virksomheder ofte har begrænsede ressourcer er det essentielt at være effektiv. I FRCs praktiske vejledning understreges vigtigheden af god planlægning. Tidspres kan have negativ indflydelse på årsrapportens kvalitet.

FSR – danske revisorer bakker op om initiativer til at fremme både store og små virksomheds praksis indenfor finansiel rapportering. FSR uddeler hvert år sammen med DI en pris for den bedste årsrapport blandt IFRS-aflæggere. Dommerkomiteen lægger vægt på årsrapportens samlede helhedsvurdering, en læsevenlig ledelsesberetning, overskuelige noter og forsøg på nye tiltag der kan udvikle og forbedre dansk regnskabspraksis.

I år vil der også være en særlig pris for bedste årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed. Dommerkomiteen har her særligt fokus på læsevenlighed, åbenhed og væsentlighed.

Du kan læse FRCs vejledning her

Du kan læse FSR – danske revisorers kriterier for årsrapportprisen 2019 her