Er revisionskulturen god nok?

Faglig nyhedEn ny undersøgelse fra det britiske revisortilsyn redegør for, hvordan det står til med revisionskulturen i de 8 største revisionshuse, og kommer med konkrete anbefalinger til, hvor revisionskulturen kan forbedres.

KvalitetRevisionOm revisorFremtidens kerneydelser

Financial Reporting Council (FRC), som er den britiske tilsynsmyndighed på revisorområdet, har gennemført en undersøgelse af revisionskulturen i de 8 største revisionshuse i UK. Undersøgelsen begrundes i, at høj revisionskvalitet ikke alene sikres gennem regler og standarder. Revisor skal også anvende principperne, der ligger bag ved kravene om uafhængighed, professionel dømmekraft og professionel skepsis, ligesom revisor skal handle i overensstemmelse med offentlighedens berettigede forventninger.

For at opnå dette er det vigtigt, at revisionsvirksomhederne skaber en kultur, hvor opnåelse af høj kvalitet i revisionsarbejdet bliver værdsat og belønnet, og som understreger vigtigheden af at gøre det rigtige i offentlighedens interesse. Det skal indgå i revisors overvejelser, at revisor skal tjene aktionærernes behov snarere end ledelsen af den reviderede virksomhed.

I undersøgelsen finder FRC, at revisionsvirksomhederne generelt investerer megen tid og mange penge i deres virksomhedskulturer, og at de er gode til at relatere deres formål, værdier og ønsket adfærd til de daglige aktiviteter. Virksomhederne har også veletablerede ansvarsrammer og effektive sanktionsregimer, når der konstateres dårlig kvalitet eller uønsket adfærd.

FRC påpeger dog samtidig, at der er nogle helt centrale områder, hvor revisionsvirksomhederne bør gøre mere for at etablere, fremme og integrere en god revisionskultur:
  • De revisionsspecifikke værdier bør have en endnu mere fremtrædende plads i revisionsvirksomhedernes kultur, herunder specielt de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, uafhængighed og faglig skepsis, der understøtter revision af høj kvalitet.
  • Det bør sikres, at alle revisionspartnere og medarbejdere forstår og understøtter, at en god revision er af væsentlig samfundsmæssig værdi og bidrager til at fremme gennemsigtighed og integritet i erhvervslivet.
  • Der skal være en passende balance mellem en sanktionskultur, når der konstateres dårlig kvalitet, og en anerkendelseskultur, når der leveres god kvalitet.
  • Virksomhedernes ”root cause” analyser (RCA) skal udvikles yderligere, så virksomhederne bliver bedre i stand til at identificere adfærdsmæssige eller kulturelle faktorer, der bidrager til henholdsvis god og dårlig revisionskvalitet.
  • Virksomhedernes overvågning af, hvordan de lykkes med at integrere den ønskede kultur, skal forbedres, og specielt skal de uafhængige eksterne medlemmer af revisionsvirksomhedernes bestyrelser (der er krav om et sådant medlem i UK) være mere proaktive i denne vurdering.

I Danmark har FSR – danske revisorer det som et af sine prioriterede temaer at sikre branchens omdømme baseret på et højt generelt kvalitetsniveau i både revisions– og rådgivningsydelser, som troværdig rådgiver med høj integritet, etik og kvalitetsydelser på paletten. I den forbindelse arbejder foreningen målrettet med initiativer, der skal sikre høj kvalitet i revisors arbejde. I den forbindelse arbejder foreningen også på en ny handlingsplan, der skal styrke kvaliteten endnu mere, og som forventes at være klar i efteråret, som en opfølgning på foreningens 17-punkts plan om kvalitet.

Du kan finde hele FRC’s rapport her   

Du kan finde FSR – danske revisorers 17-punkts plan her