Feedback statement om tillid og troværdighed til fremtidens rapportering

Faglig nyhedIAASB har udgivet et feedback statement om hvordan der skabes troværdighed og tillid til fremtidens rapportering og udfordringerne i forhold til sikkerhedsstillelse.

CSRFremtidens rapportering

International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, har nedsat en arbejdsgruppe, der følger udviklingen inden for fremtidens rapportering. Arbejdsgruppen udsendte i august 2016, diskussionspapiret ”Supporting Credibility and Trust in Emerging Forms of External Reporting (EER): Ten Key Challenges for Assurance Engagements”, som har været i høring frem til februar 2017. IAASB har på baggrund af de indkomne høringssvar udsendt et ’feedback statement’. EER dækker over rapportering inden for f.eks. det ikke-finansielle områder, herunder CSR-rapportering og integreret rapportering. 

Høringen havde til formål at undersøge, hvordan der skabes troværdighed og tillid til fremtidens rapportering og i IAASB’s feedback statementet fremhæves en række generelle pointer, herunder:

 • Selv om den nuværende efterspørgsel efter sikkerhedsstillelse er begrænset, er den generelle holdningen, at behovet sandsynligvis vil stige, grundet fortsat udbredelse af EER.
 • Enkelte høringssvar er af den opfattelse, at sikkerhed stillet i medfør af ISA 720 (ajourført) ikke er tilstrækkeligt, når EER er inkluderet i årsrapporten.
 • Der er generelt stor enighed i IAASB’s opfattelse og forståelse af:
  • De i diskussionspapiret oplistede fire faktorer, der forøger troværdighed og tillid (feedback statement side 6).
  • De i diskussionspapiret oplistede professionelle ydelser og andre eksterne inputs, der kan styrke troværdigheden til fremtidens rapporteringsformer (feedback statement side 7).
  • De 10 udfordringer, som nævnt i diskussionspapiret, der er i forbindelse med sikkerhedsstillelse på fremtidens rapporteringsformer (feedback statement side 10 og 11).
 • Hovedparten af høringssvarene er enige i IAASB’s forslag om, at udvikle vejledninger til, hvordan de eksisterende revisionsstandarder anvendes på fremtidens rapporteringsformer, i stedet for at udvikle nye standarder.
 • Der er enighed om, at IAASB skal fortsætte med at fremme udviklingen inden for sikkerhedsstillelse, men at der også bør samarbejdes med andre relevante organisationer.

FSR – danske revisorer deltog i høringen via Accountancy Europe og hilser IAASB’s opfølgning på høringen velkommen, som bl.a. inkluderer et projektforslag vedr. udvikling af guidance ift. brugen af ISAE 3000 til EER. 

Denne artikel er et led i FSR – danske revisorers poliske mærkesag fremtidens rapportering, hvor vi skildrer udviklingen og tendenser nationalt og internationalt for at se nærmere på hvordan vi som branche mere bredt set kan bidrage med sikkerhed og tillid til informationerne i virksomhedernes rapportering.

Læs mere her

Se IAASB’s feedback statementet her

Se IAASB’s diskussionspapir

Se IAASB’s projekt forslag her

Se Accountancy Europe's høringssvar her

Kontakt