Fremtidens udvikling af årsregnskabet

Faglig nyhedI England fremhæver Financial Reporting Council de nyeste ændringer og udviklinger inden for rapportering og peger på, at investorerne har et ansvar for at engagere sig i virksomhederne, hvis de vil have indflydelse på fremtidens rapportering.

Regnskab

Det engelske Financial Reporting Council (FRC) har forud for generelforsamlingerne udgivet publikationen Letter to Investors, hvori der sættes fokus på udviklingen samt seneste ændringer inden for rapportering. FRC opfordrer investorerne til at engagere sig i virksomhederne, for at kommunikere hvilken information som de vurderer relevant fremadrettet.

Formålet med årsrapporten er at kommunikere relevant information til investorerne. Samtidig skal årsrapporten i sin helhed være fair, balanceret og forståelig. FRCs arbejde består bl.a. i, at tilskynde virksomhederne til at rapporteringen er klar og koncis.

Forud for seneste regnskabsperiode har FRC været i kontakt med en række virksomheder, for at minde om investorernes efterspørgsel efter en mere brugervenlig årsrapport, hvor informationen er præsenteret klart og tydeligt. Derfor håber FRC, at investorerne oplever øget kvalitet samt brugbarhed af årsregnskabet. FRC konstaterer, at der især er stigende efterspørgsel fra investorerne angående følgende forhold:

 • Strategisk rapportering
 • Ledelsesrapportering
 • Revisionsudvalgets rapport
 • Regnskabsmæssige oplysninger

Den strategiske rapportering skal forbedres i forhold til at oplyse hvor i virksomheden der tjenes penge, og hvordan de differentierer sig fra konkurrenterne. Et andet vigtigt område, som bør behandles i årsrapporten er Brexit, samt hvordan politiske ændringer generelt influerer på virksomheden. FRC nævner, at alternative performance målinger (APMs) i fremtiden bør tildeles større fokus i årsregnskabet. I år er første gang, at ESMAs rapport Guidelines on Alternative Performance Measures anvendes ved regnskabskontrol og derfor forventer FRC, at der i år oplyses klart og tydeligt om APMs.

Dernæst gælder det, at FRCs Corporate Governance Code, som er et sæt af standarder inden for god ledelse, fungerer ved, at såfremt der fraviges fra kodekset, skal ledelsen specifikt forklare årsagen hertil. FRC ønsker, at investorerne har fokus på kvaliteten af forklaringerne, hvis der fraviges fra kodekset.

I 2015 offentliggjorde FRC rapporten: Audit Quality Practice Aid for Audit Committees. Formålet er, at hjælpe virksomhedernes revisionsudvalg med at rapportere på kvaliteten og effektiviteten af den eksterne revision. FRC forventer, at disse rapporter allerede fra i år vil være at finde i årsrapporten.

FRC har i et studie identificeret områder, hvor oplysningerne i årsregnskabet kan forbedres. Centralt er det, at der blandt investorer er stigende efterspørgsel efter information omkring skatteberegninger og udbytte. I begge tilfælde forventer FRC, at der er gjort forsøg på at forbedre kvaliteten af disse oplysninger. Det lave renteniveau er også et forhold, som FRC ser omtalt i årsrapporten. Tilmed peges der på, at den gode rapport, har udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser hvordan ændringer i renten vil påvirke virksomheden. Afslutningsvis peger FRC på, at IASB har annonceret to nye standarder IRFS 9 og IFRS 15, som begge vil træde i kraft 1. januar 2018. Det forventes, at de store virksomheder, der rapporterer efter IFRS-standarderne, har gjort væsentlige fremskridt i implementeringen. FRC forklarer, at investorerne kan forvente, at virksomhederne rapporterer om disse, og hvordan de nye standarder ventes at påvirke virksomheden.

Letter to Investors er interessant set i lyset af udviklingen inden for virksomheders rapportering. Flere og nye forhold er hele tiden med til at drive fremtidens rapportering, og det handler i høj grad om at forstå de behov for information, som findes blandt investorer. Dette er et fokusområde som FSR - danske revisorer arbejder med i foreningens politiske mærkesag vedr. fremtidens rapportering og udviklingens betydning for revisorerne.

Læs mere om FSR - danske revisorers holdninger og forventninger til fremtidens rapportering her

Download FRCs Letter to Investors her

Kontakt

 • Pernille Risgaard

  Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

  40 26 14 33
 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126