Høring vedrørende integreret rapportering

Faglig nyhedIIRC inviterer alle interessenter til en høring vedrørende erfaringer med implementeringen af det internationale rammeværk for integreret rapportering .
Der er frist for høringen den 30. april, 2017.

RegnskabCSR

Det er lidt over tre år siden at The International Integrated Reporting Council (IIRC) lancerede det internationale rammeværk for integreret rapportering <IR>, og IIRC inviterer nu til en kort høringsperiode. Høringen skal sætte fokus på erfaringer, muligheder og barrierer, som virksomheder og andre interessenter og brugere af rapporteringen har oplevet ved arbejdet med rammeværket. 

Høringen, der har frist den 30. april i år, har til formål at informere om udviklingen af IIRC's tekniske program og sikre, at deres arbejde imødekommer markedets behov for vejledning, undersøgelser mv., samt informere om andre dele af IIRC's arbejde, herunder strategiudvikling, indsatser ift. politiske dagsordener, kommunikation og <IR> netværksaktiviteter.


Som led i FSR - danske revisorers fokus på fremtidens rapportering og dens betydning for revision og erklæringsafgivelse vil vi også se nærmere på høringen og de erfaringer, der er med rammeværket i en dansk sammenhæng.


Læs mere om IIRC's høring her.

Læs mere om integreret rapportering i FSR - danske revisorers magasin.