IASB overvejer at udvide arbejdet med ikke-finansiel rapportering

Faglig nyhedInternational Accounting Standard Board overvejer at brede deres arbejde ud til andet end den finansielle rapportering – Accounting Standards Advisory Forum bidrager med input til arbejdet.

RegnskabCSR

Den internationale standardudsteder inden for regnskabsstandarder, IASB, initierede i juli 2017 et todages arrangement med deltagelse af Accounting Standards Advisory Forum, ASAF. ASAF er et rådgivende forum, hvor medlemmerne konstruktivt kan bidrage til opfyldelsen af IASBs mål om at udvikle globalt accepterede regnskabsstandarder af højeste kvalitet. ASAF består af 12 medlemmer samt en ikke-stemmeberettiget formand.

På mødet fremlagde IASB, i et oplæg om Wider Corporate Reporting, at IASB nu overvejer at brede deres arbejde ud til andet end finansiel rapportering. En stigende efterspørgsel er en væsentlig årsag til, at IASB nu vil udvide deres arbejde til også at indebære ikke-finansielle regnskabsstandarder. På mødet tilønskede IASB, at ASAFs medlemmer bidrog med et review af det regulatoriske landskab i forhold til en bredere virksomhedsrapportering, samt en diskussion af hvilke konsekvenser det kan tænkes at have for IASBs arbejde, herunder om IASB skal overveje et projekt, der reviderer og opdaterer IASBs Practice Statement Management Commentary.

Behovet for en samordning af initiativer og øget pålidelighed inden for det ikke-finansielle område, er et af de områder FSR - danske revisorer har peget på i forbindelse med foreningens fokus på fremtidens rapportering og revision og tiltaget hilses derfor velkomment.

Hele IASBs oplæg om Wider Corporate Reporting kan læses her

Hele debatten om Wider Corporate Reporting med ASAF medlemmerne kan høres her 

FSR - danske revisorers magasin Fremtidens Rapportering kan læses her

Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.