Fitness-tjek af EUs rammevilkår for rapportering

Faglig nyhedEU-Kommissionen igangsætter evaluering af eksisterende regler for virksomheders rapportering i lyset af digitalisering og stigende interesse for ikke-finansiel rapportering.

KvalitetFremtidens kerneydelserFremtidens rapporteringRegnskab

I relation til virksomheders rapportering vil EU-Kommissionen vurdere, hvorvidt de nuværende europæiske rammevilkår er egnet i en mere digital og integreret økonomi, hvor flere grænseoverskridende virksomheder, nye forretningsmodeller og immaterielle aktiver har stigende betydning.

Regnskabsregulering for mikrovirksomheder (mikro-regimet) og størrelseskriterierne for små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er centrale forhold i evalueringen, som EU-Kommissionen allerede er i gang med at undersøge nærmere.

Den øvrige del af evalueringen består af vurderinger inden for følgende emner:

 • Hensigtsmæssigheden af de nuværende direktivregler inden for ikke-finansiel rapportering jf. ændringsdirektiv 2014/95/EU til regnskabsdirektivet.
 • Hvorvidt integreret rapportering kan bidrage til en mere effektiv og gennemsigtig rapporteringsramme.
 • Fordele og ulemper ved digital rapportering. Kan teknologien føre til et fald i virksomhedernes compliance-omkostninger, og hvilken effekt har teknologien på tilgængeligheden af regnskabsinformation?

EU-Kommissionen har udarbejdet et ”road-map” i forbindelse med evalueringen, hvis formål er at skabe synlighed og transparens om EU-Kommissionens påtænkte aktiviteter i denne forbindelse.

Høringsfristen for selve road-map’et er den 8. marts 2018. Efterfølgende vil der blive en 12 uger lang offentlig konsultation om ny regulering inden for finansiel og ikke-finansiel rapportering. I andet halvår af 2018 vil EU-Kommissionen som et yderligere led i overvejelserne om nye rapporteringsrammevilkår blandt andet afholde en konference med deltagelse af en række eksperter fra EUs tilsyn og reguleringsorganer, brancheorganisationer, nationale myndigheder, regnskabsbrugere med videre.

FSR – danske revisorer er positivt indstillet over for fitness tjekket af de gældende rapporteringsrammevilkår i Europa og ser frem til at bidrage til evalueringen, som understøtter foreningens politiske mærkesag og fokus på fremtidens rapportering og kerneydelser.

Læs mere om evalueringen her.


Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Pernille Risgaard

  Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

  40 26 14 33

Nyheder om kvalitet, fremtidens kerneydelser og fremtidens rapportering etc