Ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 18. januar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

VirksomhedsretOm revisor

Vi har i vores høringssvar koncentreret os om de foreslåede ændringer til selskabsloven i udkastets § 1. Vi har bl.a. bemærkninger til en række paragraffer i selskabsloven omhandlende:

  • Reelle ejere
  • Ejeres oplysningspligt til selskabet
  • Ledelsens pligter
  • Revisors pligter
  • Selskabers oplysningspligt
  • Indberetninger til Erhvervsstyrelsen
  • Tvangsopløsning

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.