Bekendtgørelse om anvendelse af europæisk standard ved elektronisk fakturering

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 22. februar 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til bekendtgørelse om anvendelse af europæisk standard ved elektronisk fakturering.

Offentlig sektorRegnskab

Vi har noteret os, at offentlige myndigheder skal kunne modtage elektroniske fakturaer, der opfylder kravene i den europæiske standard.

Vi kan støtte dette tiltag, der må forventes at bidrage til mere effektiv fakturering og dermed handel på tværs af landegrænser.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her